Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  1 Księga Mojżeszowa 29 1 Księga Mojżeszowa 30 1 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[39] »❬...❭ kotny być na to prącie wzglądając, a tako wszytki się skociły a wszytki jagniątka miały pstre. [40] »I rozdzielił Jakob stado a prącie włożył we żłoby owcam i baranom przed oczy, i były są Labanowy wszytki białe a czarne owce, a jine były wszytki Jakobowy, rozdzieliwszy stada miedzy sobą. [41] »Tako lepak pirwego czasu, gdyż rane owce poczynały kotny być, tedy Jakob kładł prącie w żłoby przed oczy owcam, aby wzglądając na to prącie, poczynały rodzić płod, [42] »ale gdyż to pozdne owce płod miały poczynać, tedy nie kładł prącia. Bo tako było, cso się pozdnie urodziło, to się wszytko dostało Labanowi, ale cso ranego płodu, to wszytko się dostało Jakobowi. [43] »I rozpłodził się był Jakob w jimienie przesilne a miał jest stad wiele, dziewek, panosz, wielbłądow dosyć i wołow. 
«  1 Księga Mojżeszowa 29 1 Księga Mojżeszowa 30 1 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.