Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przeto zgromadziw wszytkę tłuszczą synow israhelskich rzekł k nim: „Ty rzeczy są, ktore przykazał Pan uczynić: [2] »„Za sześć dni będziecie czynić [czynić] działo, siodmy dzień będzie wam święty, sobota a pokoj jest panow, kto by uczynił w niem działo, będzie zabit. [3] »Nie podniecicie ognia we wszech przebytcech waszych przez dzień sobotny”. [4] »I rzekł jest Mojżesz ku wszemu zboru synow israhelskich: „Toć jest mowa, ktorą przykazał Pan rzekąc: [5] »„Wyłęczcie z was pirwe urody Panu”. Każdy dobrowolnie a żądliwie ofieruj Bogu złoto i śrzebro, mosiądz[6] »modre postawce i pawłokę, czyrwone sukno dwojec barwione i białe płotno, sirszl kozią, [7] »skopowe skory czyrwone i modre, drzewie setym [8] »a olej k światłu ustawnemu a by uczyniona była maść ❬i❭ kadzidlna rzecz woniej przechętnej, [9] »kamienie onychinowe a kamienie drogie ku okraszeniu naplecnika a napirśnika. [10] »Ktokoli z was jest mądry, podź i uczyń, csokoli jest przykazał Pan, [11] »to jest stan a strzechy jego i przykrycia, pierścieniow i ściany z desk z żerdziami, [z] kołki i podstawki, [12] »skrzynią i żerdzi, przykrywadło i oponę, ktora przed nim powieszona jest, [13] »stoł z żyrdźmi i z sędy, i s ofiernymi chleby, [14] »kaganiec ku podpieraniu świec, ssędy jego i światła s olijem ku pokarmu ognia, [15] »ołtarz kadzidlnych rzeczy ❬i żyrdzi❭, i olej pomazania, i kadzidlne rzeczy z woniących rzeczy, oponę u dźwirzy stanowych, [16] »ołtarz ofierny i bronkę jego miedzianą z żyrdźmi swymi i z sędy swymi, umywadło i podstawek jego, [17] »opony przystrzesze z słupy i podstawki, oponę we dźwirzach przystrzesze, [18] »kołki stanowe i przystrzesze z powrozy swymi, [19] »rucho, ktorego jest potrzeba w świętem domu, rucho Aarona biskupa i synow jego, aby księstwa pożywali mnie”. [20] »I wyszło jest wszystko mnostwo synow israhelskich w opatrzeniu Mojżesza, [21] »i ofierowali myślą wielmi gotową a nabożną pirwe urody Panu ku dziełaniu działa stanu świadeczstwa a csokoli ku potrzebie i k ruchu świętemu potrzeba była. [22] »Mężowie z żonami dali są zausznice i zaponice, pierścienie i sponki z prawych rąk, każdy ssąd złoty darom bożym wyłączono jest. [23] »Acz kto miał modre postawce, pawłoki czyrwone, sukno dwojec kraszone i białe płotno a sirszl kozią, skory skopowe czyrwone i modre, [24] »śrzebra i złota, i mosiądza, i wszytko kowadło ofierowali są Panu, i drzewie setym k rozmajitej potrzebie. [25] »Ale i niewiasty nauczone dały są, cso są naprzędły, postawcow modrych, pawłok czyrwonych, sukien dwojec kraszonych i białych, i pręgatych, [26] »i sirszli koziej, dobrowolnie, pokornie, włostnie wszyćko dawając. [27] »Ale książęta ofierowały kamienie on❬y❭chinowe i jine drogie kamienie ku naplecniku a k napirśniku [28] »a wonne rzeczy i olej ku światłom ustawnym i ku dziełaniu maści a kadzidlnych rzeczy woniej przechętnej ku złożeniu. [29] »Wszytcy mężowie i żony myślą nabożną ofierowali dary, aby działana była działa, ktora przykazał Pan Bog przez rękę Mojżeszowę. Wszytcy synowie israhelszczy dobrowolnie dary ❬Panu❭ poświęcili są. [30] »Tegdy rzekł Mojżesz ku synom israhelskim: „Owa toć wezwał Pan s jimienia Beseleela syna Urowa ❬...❭ z rodu Judowa [31] »a napełnił go ducha bożego, mądrości, rozuma i umienia, i wszego nauczenia [32] »ku wymyśleniu, ku uczynieniu potrzeby z złota a śrzebra i mosiądzu [33] »i w ryciu kamienia, i w robocie ciesielskiej. Csożkoli w ciosaniu albo w kowaniu wymyślić sie może, [34] »dał na sercu jego ❬a❭ Oolijaba syna Achisamelchowa z rodu Danowa. [35] »Obu nauczył mądrości, aby działali działem ciesielskim a działem przemiennym i poszywanym, ❬i❭ barwami piora ptaszego s modrej barwy i z sukna czyrwonego dwojec barwionego, i białe płotno a pawłokowe, wszytko aby setkali a wszytko nowe aby naleźli. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.