Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem gdyż się dokonało niebo i ziemia, i wszytka jich okrasa. [2] »I dokonał Bog w siodmy dzień działa ❬...❭, i odpoczynął w siodmy dzień ode wszego działa, csoż był udziałał. [3] »I pożegnał dniu siodmemu, i poświęcił ji, bo w tem siodmem dniu przestał ode wszego działa swego, csoż był działał. [4] »To to są porodzenia nieba i ziemie, gdyż są stworzony tego dnia, gdyż Bog udziałał niebo i ziemię, [5] »i wszelką chroślinę polską, pirzwej niż wyszła na ziemię, i wszelkie ziele po krajinach, drzewiej niżli jest płod niosła, bo tegdy Bog nie spuszczał dżdża na ziemię a człowiek nie był, jeż to by działał ziemię, [6] »ale promienie wodne wspływały z ziemie, umiękczając każdy pagorek ziemski. [7] »Potem stworzył Pan Bog człowieka s jiłu ziemie i wtchnął w oblicze jego wtchnienim żywota a by uczynion człowiek żywa dusza. [8] »I uczynił był Pan Bog raj rozkoszy ot początka, w niemże postawił człowieka, ktoregoż był stworzył. [9] »I wywiodł Pan Bog z prochu wszelkie drzewo krasne chcąc widzieć a owoce jego chętne ku pożywaniu, a teże drzewo żywota w pośrzod raja, a drzewo wzwiedzenia dobrego i złego. [10] »A rzeka wychadzającą z miasta rozkoszy ku wylewaniu rajskiemu, ktoraż się ottąd we cztyrzy promienie dzieli. [11] »Imię pirzwej rzece Fyzon: ta jest, jeż to się toczy około wszytkiej ziemie Ejulat, tu, gdzież się złoto rodzi, [12] »a złoto tej ziemie [jes] przedobre jest. Tu też nalazują drogie kamienie, jeż to słowie bdelijum, a kamień onychinus. [13] »A drugiej rzece imię jest Jijon, ta obchodzi wszytkę ziemię murzyńską. [14] »Trzecie rzece imię jest Tygrys, ta jidzie przeciw Asyrom. Rzeka czwarta rzeczona jest Eufrates. [15] »Tegdy wziął Pan Bog człowieka i postawił ji w raju rozkoszy, aby działał a ostrzegał jego, [16] »i przykazał jemu a rzkąc: „Se wszego rajskiego drzewa owoce jedz, [17] »ale z drzewa wzwiedzenia dobrego i złego nie jedz, bo w ktorykoli dzień jego ukusisz, śmiercią umrzesz”. [18] »I opięć powiedział Pan Bog: „Nie jest dobrze być człowieku samemu, uczyńmy jemu wspomożenie podobne k niemu”. [19] »Potem Pan Bog stworzył z ziemie wszytka źwierzęta ziemska i wszytko ptastwo niebieskie i przywiodł je przed Adama, aby je opatrzył a imiona jim dał, a we wszem stworzeniu dusze żywące, jakoż jest Adam nazwał ktoremu imię, to jest imię jego. [20] »Nazwał jest Adam jimiona jich wszelikiemu stworzeniu źwierzęcemu, dobytczemu i ptaszemu. A Adamowi nie było naleziono pomocnika podobnego jemu. [21] »I wpuścił przeto Pan Bog uciążenie senne w Adama a gdyż był usnął, tegdy wyjął jedno żebro jego i napełnił to miasto mięsa. [22] »I udziałał Pan Bog z tej kości, jeż to s Adamowa boku wyjął, żonę, i przywiodł ją przed Adama. [23] »I rzekł Adam: „To kość s mych kości a ciało z ciała mego, a będzie wezwana mą żoną, bo jest z męża wzięta”. [24] »Prze ktorąż to opuści człowiek oćca swego i mać swą a będzie k żenie swej skłonion, a będzieta dwa w jednem ciele. [25] »I byłasta oba naga, Adam i Jewa, a nie sromałasta sie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.