Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Królewska » Rozdział 15
«  1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A osmegonaćcie lata krolowania Jeroboama syna Nabatowa krolował Abijasz nad Judą. [2] »Trzy lata krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Macha, dziewka Absolonowa. [3] »A chodził po wszech grzechoch oćca swego, jeż przed nim czynił, a nie było sierce jego swirzchowane z Panem Bogiem jego, jako sierce Dawida oćca jego. [4] »Ale prze Dawida dał jemu Pan Bog jego światłość w Jerusalem, aby wskrzesił syna jego po niem a by stało Jerusalem, [5] »przeto iże Dawid prawie czynił przed Bogiem a nie zstępował ze wszego, csoż jemu przykazował Pan Bog jego wszech dni żywota jego, kromie uczynka Uryjaszowa etejskiego. [6] »Ale wszako była walka miedzy Roboam a Jeroboam wszego czasu żywota jego. [7] »A jini uczynkowie Abijaszowi, a wszytko, csoż czynił, popisani w księgach skutkow dniow krolow Juda. A była walka miedzy Abijaszem a Jeroboam. [8] »I skonał Abijasz z swymi oćcy a pochowali ji w mieście Dawid, a krolował Aza syn jego w miasto jego. [9] »A we dwudziestu lat Jeroboama krola israhelskiego począł krolować Aza krol judzski [10] »i krolował jeno a czterdzieści lat w Jerusalemie, a jimię jego macierzy Macha dziewka Absolonowa. [11] »I uczynił Aza prawie przed obliczym bożym jako Dawid ociec jego. [12] »A wygnał kapłany modł z ziemie, a oczyścił wszelkie szaradności modlebne, jeż byli uczynili oćcowie jego. [13] »A nadto i Machę macierz swą odwiodł, aby nie była księżną w święci tej modły Pryjapy na jej ługu, jiż była poświęciła, a skaził jaskinią jej, a złamał modłę ganiebną i spal❬ił❭ u potoka Cedron, [14] »ale kościołow modlebnych na gorach nie zatracił. Ale wżdy sierce Aza swirzchowano było z Panem Bogiem jego wszech dni jego. [15] »A wniosł ty rzeczy, jeż był poświęcił ociec jego, a ślubił w dom boży śrebro a złoto, a sędy. [16] »A była walka miedzy Aza a Baza krolem israhelskim wszytkich dni żywota jich. [17] »Zatym Baza krol israhelski wzjaw do Ziemie Judowy i udziałał wysokość, aby nie mogł nijeden ani wchodzić, ani wychodzić z strony Azowy krola judzskiego. [18] »Tedy Aza pobraw wszelkie śrzebro a złoto, jeż było ostało w skarbie domu bożego a w skarbie domu krolowa, i dał je w ręce swym sługam a posłał je ku Benadowi synu Tabremonowu, syna Ezyjonowa, ku krolowi syrskiemu, jiż bydlił w Damaszku, rzekąc: [19] »„Ućwirdzony ślub miedzy mną a miedzy tobą, miedzy oćcem twym a miedzy oćcem mym przetom posłał tobie dary, złoto a śrebro a proszę, aby przydąc wzruszył ślub, jiż masz z Bazą krolem israhelskim, ać ode mnie odydzie. [20] »Tedy pozwoliw Benadab krolowi Aza, posłał książęta wojski swej po mieściech israhelskich i pobili Atyjon a Dan, a Abeldom Macha a wszytkę Cenerot, to jest wszytkę ziemię Neptalim. [21] »To usłyszaw Baza krol israhelski, przestaw wysokości działać wrocił się do miasta Tersa. [22] »A zatym krol Aza posłał posły do wszytkiej Ziemie Judzskiej rzekąc: „Niżadny nie bądź wyjęt”. I odnosili kamienie wysokości i drzewie ❬jej❭, jimiż był działał Baza, i udziałał tym krol Aza miasto Gabaa benijamińskie a Masfa. [23] »Ale jini uczynkowie krola Aza a wszytka jego drustwa, a wszystko, csoż czynił, a miasta, jaż udziałał, to wszytko popisano w księgach skutkow dniow krolow Juda. Ale w jego starości bolały ji nogi. [24] »I skończał z swymi oćcy a pochowan s nimi w mieście Dawid oćca swego. I krolował Jozafat syn jego w miasto jego. [25] »Ale Nadab syn Jeroboamow krolowal nad Israhelem drugiego lata Aza krola Juda, a krolowal nad israhelskim ludem dwie lecie. [26] »I uczynił to, csoż jest złego przed obliczym bożym, a chodził po ścieżkach oćca swego a po grzeszech jego, k nimże on przyprawił israhelski lud. [27] »I przeciwił się jemu Baza syn Achyja s rodu Izacharowa, i zabi❬ł❭ ji w Jebeton, jeż jest miasto filistyńskie, bo Nadab a wszytek lud israhelski byli oblegli Jebeton. [28] »Przeto zabił ji Baza trzeciego lata Aza krola Juda i krolował w miasto jego. [29] »A gdyż krolował, zbił wszytek narod Jeroboamow a nie ostawił nijenego żywo z jego plemienia, dojąd jego nie zagładził podle słowa bożego, jeż mowił przez sługę swego Achyjasza sylonitskiego [30] »prze grzechy Jeroboamowy, jimiż to zgrzeszył a ku grzechu przyprawił lud israhelski, a prze tę winę, iże gniewał Pana Boga israhelskiego. [31] »Ale jini skutkowie Nadabowi i wszytko, csoż czynił, są popisani w księgach skutkow dni krolow israhelskich. [32] »I była walka miedzy Aza krolem judzskim a miedzy Baza krolem israhelskim wszytki dni żywota jich. [33] »A trzeciego lata Aza krola Juda krolował Baza syn Achyja nad wszytkim israhelskim ludem w Tersa cztyrzy a dwadzieścia lat. [34] »A czynił złość przed Panem, a naśladował Jeroboama a grzechow jego, k nim przyprawił isra❬he❭lski lud. 
«  1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.