Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jeremiasza » Rozdział 13
«  Księga Izajasza 49 Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[13] »❬...❭ i kapłany jego i proroki i wszytki bydliciele jerusalemskie opilstwem [14] »a rozpędzę je, męża od brata swego i oćca, i syny społu, mowi Pan. Nie opuszczę ani pożyczę, ani się smiłuję, abych nie rozpędził jich. [15] »Słyszcie a uszyma posłuchajcie. Nie powyszajcie się, bo Pan mowił jest. [16] »Wzdajcie Panu Bogu waszemu sławę, drzewiej niż się zacimi a pirwej niż się urażą nogi wasze o gory zacimione. Czekać będziecie światła a położy je w cieniu śmierci a w zacimieniu. [17] »Jestli tego nie będziecie słyszeć, w skryciu płakać będzie dusza ma a od oblicza pychy, płacząc płakać będzie a wywiedzie oko me łzę, bo jęto jest stado boże. [18] »Rzeczy krolowi a panującej: Pokorzcie się a siedźcie na ziemi, bo zstąpiła jest z głowy waszej korona sławy waszej. [19] »Miasta wasza, jeż to są na południe, zawarta są a nie, kto by otwarł. Przeniesion jest wszytek dom judzski przeniesienim swirzchowanym. [20] »Podnieście oczy wasze a widzcie ty, jiż jidą od połnocy: Gdzie jest stado, jeż to dano tobie, dobytek wyborny twój? [21] »Cso rzeczesz, gdyż cię nawiedzą? Boś ty je nauczył przeciwo sobie a nawiodłeś je na twą głowę. Zali są boleści cie❬bie nie udr❭ęczyli jako niewia❬stę❭ ❬por❭adzającą? [22] »Jestli rzeczesz na ❬swem❭ siercu: ❬Pr❭zecz mi są przyszły ty to rzeczy? Prze wielikość złości twej ❬zjaw❭iły się sromotne rzeczy twe ❬...❭ [23] »Możeli Murzyn przemienić skorę swą abo pardus to źwierzę przemieni sierć swą, i wy będziecie moc dobrze czynić, gdyście się złemu nauczyli? [24] »I rozsieję je jako mirzwę, jaż to wiatrem bywa wschopiona na puszczy. [25] »Toć los twoj a cząstka miary twej o❬de❭ mnie, mowi Pan, boś za❬pom❭niało mnie, ❬a doufało we łży❭ [26] »takież i ja obnażyłem biodra twa przeciwo twarzy twej a ukazała się niesromieźliwość twa, [27] »cudzołostwa twa a rzektanie twe ❬a ganiebność❭ grzecha nieczystego twego, na pagorcech w poli widziałem ganiebności twe. Biada tobie, Jerusalemie, nie będziesz oczyściono po mnie. Aż dokąd to? 
«  Księga Izajasza 49 Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.