Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 20
«  2 Księga Królewska 19 2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy w tych dnioch rozniemogł się Ezechyjasz aż do śmierci i przyszedł k niemu Izaijasz syn Amos, prorok, i rzecze k niemu: „Toć mowi Pan Bog: Zrządzi dom twoj, bo umrzesz ty a nie będziesz żyw”. [2] »Jen obrociw oblicze swe ku ścienie i modlił się Panu rzekąc: [3] »„Proszę, Panie, rozpomień się, kakom chodził przed tobą w prawdzie a w siercu dokonałem, a cso lubego przed tobą, to jeśm czynił”. Płakał Ezechyjasz wielikim płaczem. [4] »A pirwej niż wyszedł Isaijasz syn Amos na poł sieni, stała się rzecz boża k niemu rzekąc: [5] »„Wroć się a jidzi ku Ezechyjaszowi, a rzekni wodzowi luda mego: To mowi Pan Bog Dawida oćca twego: Słyszałem modlitwę twą a widziałem słzy twe, owa uzdrowiłem cię a trzeciego dnia wnidziesz do kościoła bożego, [6] »a przydam dni twych pięćnaćcie lat a nadto z ręki krola asyrskiego wyzwolę cię i miasto to, a obronię miasto to prze mię a prze Dawida sługę mego”. [7] »I rzekł Isaijasz: „Przynieście swiązek fig”. A gdyż przynieśli a włożyli na wrzod jego, i uzdrowion jest. [8] »I rzek Ezechyjasz ku Isaijaszowi: „Ktore będzie znamię, iże Pan uzdrowi mię i że mam trzeciego dnia wnić do kościoła bożego?” [9] »Isaijasz rzekł: „To będzie znamię od Pana, iże ma Pan uczynić rzecz, ktorą mowił. Chcesz, ać wzydzie cień wz gorę dziesięć rządkow albo ać się nawroci tyleż słopieniow zasię?” [10] »I rzekł Ezechyjasz: „Snadno jest cieniowi postępić dziesięć rządkow, ani tego chcę, aby się stało, ale aby się zasię nawrocił dziesięć słopieniow”. [11] »I poprosi Isaijasz Pana i nawiodł cień Pan po tych rządkoch, jimiż już był zstąpił na orłoju Achasowu zasię za dziesięć słopieniow. [12] »Za tego czasu posłał Merodach Baladan syn Eladan, krol babiłoński listy a dary ku Ezechyjaszowi, bo usłyszał, iże niemogł Ezechyjasz a wzmogł. [13] »I obradował się w jich przyściu ❬Ezechyjasz❭ i ukazał jim dom drogich maści i złoto, i śrzebro, i lektwarze rozmaite a maści, a sędy i wszytko, cso mogł mieć w swych skarbiech. Nie było tego, czego by jim nie ukazał Ezechyjasz w swem domu a we wszej swej mocy. [14] »Tedy przyszedł Isaijasz prorok ku Ezechyjaszowi i rzekł: „Cso rzekli ci mężowi❬e❭, albo odkąd przyszli k tobie?” Ezechyjasz rzekł: „Z dalekiej ziemie przyszli ku mnie, z Babiłona”. [15] »On otp❬o❭wie: „Cso widzieli w twem domu?” Ezechyjasz rzekł: „Csokoli jest w mem domu, widzieli. Niczego nie, czego bych jim nie ukazał w mych skarbiech”. [16] »Tedy Isaijasz Ezechyjaszowi rzekł: „Słysz rzecz bożą: [17] »Owa toć dniowie jidą a odniesiony będą wszytki rzeczy, jeż są w domu twem, i to, cso zachowali oćcowie twoi aż do tego dnia, do Babiłona, a nie ostawią niczego, mowi Pan. [18] »Ale z synow twych, jiż z ciebie wynidą, jeż ty porodzisz, będą wzięci a będą jeźcy a urzędnicy u krola bailońskiego w sieni”. [19] »I rzekł Isaijaszowi Ezechyjasz: „Dobra jest rzecz boża, jąś mowił. Bądź pokoj a prawda telko we dnioch mych”. [20] »Ale jini skutcy Ezechyjaszowi i wszytka siła jego a kako uczynił stawek a wody wiedzione i wwiodł do miasta wody, to wszytko popisano w księgach skutkow dni krolow Juda. [21] »I skończał Ezechyjasz z swymi oćcy a krolował w miasto jego Manases syn jego. 
«  2 Księga Królewska 19 2 Księga Królewska 20 2 Księga Królewska 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.