Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 25
«  2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Każdy werset od nowej liniiUkryj numery wersetów
[1] »Tedy się stało dziewiątego lata krolowania jego, dziesiątego miesiąca a dziesiątego dnia tego miesiąca przyjał Nabuchodonozor krol babiłoński, on a wszytka wojska jego, do Jerusalema a oblegli je, a uczynili około jego ćwirdze. [2] »I było zawarto miasto i oblężono aż do jedennaćcie lat krola Sedechyjasza [3] »a dziewiątego ❬dnia❭ miesiąca. A przemogł je głod w mieście ani mieli chleba lud ziemski. [4] »I skażono miasto a wszytcy mężowie bronni w nocy uciekli drogą tej brony, jeż jest miedzy dwoim murem do zagrody krolowy. Ale Kaldei ❬...❭ 
«  2 Księga Królewska 24 2 Księga Królewska 25 1 Księga Kronik 5  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.