Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Daniela » Rozdział 3
«  Księga Daniela 2 Księga Daniela 3 Księga Nahuma 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nabuchodonozor, krol babiłoński, uczynił sochę złotą wzwyż sześćdziesiąt łokciow a w szyrzą sześć łokciow i postawił ją na na polu jimieniem Duram włości babiłońskiej. [2] »A tak Nabuchodonozor krol posłał zbirać sług, mistrzow a sądź, a wojewod, a ślachcicow i włodarzow, i wszech książąt ze wszech włości, aby się seszli ku poświęceniu sochy, jąż to był wzdziałał Nabuchodonozor. [3] »Tedy są się sebrali sługi, mistrzowie a sędzie, wojewody a ślachcicy, a lepszy, jiż to byli nad mocmi ❬...❭ [6] »❬...❭ nie będzie się modlić, w tęż godzinę wrzucon będzie w piec ognia gorącego. [7] »Tedy potem natychmiast jako są usłyszeli wszytcy ludzie źwięk trąb, piszczeli a gęśli, bzowych gęśliczek a żałtarza, a gędziebnego źwięku i wszelkiego stroja śpiewającego, padając wszytcy ludzie i narodowie, i językowie modlili są się złotej sosze, jąż to był postawił Nabuchodonozor krol. [8] »A natychmiast w tem czasu przystąpiwszy ❬mężo❭wie kaldejszczy żałowali są na Żydy [9] »a rzekąc Nabuchodonozorowi: „Żyw bądź na wieki, krolu! [10] »Ty, krolu, ułożyłeś ustawienie, aby wszelki ❬...❭ 
«  Księga Daniela 2 Księga Daniela 3 Księga Nahuma 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.