Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  2 Księga Mojżeszowa 14 2 Księga Mojżeszowa 15 2 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy zaśpiewał Mojżesz a synowie izrahelszczy tę to pieśń Panu Bogu i rzekli są: „Śpiewajmy Panu, bo sławnie obwieliczył sie jest, koń i jezdca, ktory na niem siedział, wrzucił jest w morze. [2] »Siła ma i chwała ma Pan, uczynił mi sie jest na zbawie❬nie❭, ten to Bog moj, a sławić jego będę, Bog otca mego, a powyszszę jego. [3] »Pan jako mąż bojowny, silny, mocny i wszechmogący jimię jego, [4] »wozy faraonowy i wojska jego wrzucił jest w morze. Zwolena książęta jego stonęły są w Morzu Czyrwonem, [5] »głębiny przykryły są je, wstąpiły są w głębokość jako kamień. [6] »Prawica twa, Panie, obwieliczyła sie jest w mocy, prawica twa, Panie, uderzyła jest nieprzyjaciela [7] »a w mnostwie sławy twej słożył jeś wszytki przeciwniki me, puścił jeś gniew twoj, ktory pożarł je jako ścirnie. [8] »A w duch❬u❭ gni❬e❭wu twego zgromadziły są sie wody, stała jest woda płynąca, zgromadzeny są głębiny pośrzod morza. [9] »Rzekł nieprzyjaciel: „Będę ścigać a uchopię, rozdzielę łupy a napełni się dusza ma, wyjmę miecz a zabije je ręka ma”. [10] »Wiał duch twoj a przykryło je morze, stonęli są jako ołow w wodach nagłych. [11] »Kto rowien jest tobie w mocnych, Panie? Kto rowien jest tobie, [w] wielmożny[ch Panie] w świątości, groźny i chwalny a czyniący dziwy? [12] »Ściągnął jeś rękę swą a pożarla je ziemia. [13] »Wodz był jeś w miłości twej [ludu twemu] ludu, ktoryś wykupił, i niosł jeś ji w sile twej do przebytka świętego twego. [14] »Weszli są ludzie a rozgniewali sie, boleści odzierżeli są bydlące Filistyńskich. [15] »Tedy zasmęceni są książęta edomska, mocne Moabskie obdzierżało jest trzęsienie i zstraszeni są wszytcy przebywający Kananejszczy. [16] »Wtargnie sie na nie strach a bojaźń, w wielkości ramienia twego będą nieruszający jako kamień, dokąd nie przejdzie lud twoj, Panie, dokąd nie przejdzie lud twoj ten, ktoryś odzierżał. [17] »Wwiedziesz je a zsadzisz na gorze dziedzictwa twego w wielmi twardem przebytce twem, ktoryś uczynił, Panie, święty przebytek twoj, Panie, ktory ućwirdzile ręce twoje. [18] »Pan krolewać będzie na wieki i dalej. [19] »Boć jest wszedł farao z wozy a s jeźcy jego w morze i wzwiodł jest na nie Pan wody morskie, ale synowie izrahelszczy chodzili są po susze w pośrzod morza jego”. [20] »Tedy wziąwszy Maryja prorokini, siostra Mojżeszowa a Aaronowa, bęben w rękę swą i wyszły są [za nią] wszytki niewiasty za nią z bębny i z tańcy, [21] »ktorym pośpiewowała a rzkąc: „Śpiewajmy Panu, boć sławnie poćcion jest, konia i jeźca jego wrzucił jest w morze”. [22] »Tedy pojąwszy Mojżesz Izrahela z Morza Czyrwonego i weszli są z nim na puszczę Sur, i szli są trzy dni po puszczy a nie naleźli są wody. [23] »I przyszli są do Marat a nie mogli pić wod z Marat, przeto iż były wielmi gorzkie, przetoż podobne jimię miastu zdziali nazywając je Mara, to jest gorzkości. [24] »I reptał jest lud przeciw Mojżeszowi a rzkąc: „Cso będziem pić?” [25] »A on wołał ku Panu, jenże ukazał jemu drzewo, kto❬re❭ gdy wpuścił w wody, w słotkość sie obrociły. Tu jest jemu ustawił przykazania i sądy a tu jego pokusił [26] »a rzkąc: „Będzieszli posłuchać głosu Pana Boga twego a cso jest sprawiedliwego przed nim, będziesz czynić, a będzieszli posłuchać kazania jego, a będzieszli postrzegał wszego przykazania jego, wszytkę niemoc, ktorą jeśm położył w Ejipcie, nie wzwiodę na cię, boć ja jeśm Pan zbawiciel twoj”. [27] »I przyszli są synowie izrahelszczy do Helim, gdzież to było dwanaście studnic wod i siedmdziesiąt palm, i rozbili są stany podla wod. 
«  2 Księga Mojżeszowa 14 2 Księga Mojżeszowa 15 2 Księga Mojżeszowa 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.