Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[4] »❬...uka❭zał [5] »Stany rozbić w Sochot. [6] »z Sochot przyszli są do Etam, ktoreż jest na poślednich krajoch puszczej. [7] »Odtąd wyszedwszy przyszli są do Fijarot, jeż to patrzy ku Belsefon, a stany zastawili są prze❬d❭ Magdalem. [8] »A powstawszy z Fijarot szli są po pośrzodku morza na pusczą a chodziwszy trzy dni po puszczy Etan zastawili stany swe w Mara. [9] »A powstawszy z Mara przyszli do Elim, gdzież to było dwanaście studzien wodnych a palm siedmdziesiąt, a tu są stany zastawili. [10] »A odtąd wyszedwszy rozbili stany nad Morzem Czyrwonym. A powstawszy od Morza Czyrwonego [11] »stany zastawili na puszczy Syn. [12] »Odtąd wyszedwszy przyszli do Defeta. [13] »A wyszedwszy z Defeta zastawili stany w Halis. [14] »A wyszedwszy z Halis w Rafidym rozbili stany swe, gdzież to [się] ludu był niedostatek wody ku piciu. [15] »A ruszywszy się z Rafidym stany zastawili na puszczy Synaj. [16] »A ❬z❭ puszczej Synaj wyszedwszy przyszli ku grobom żądliwości. [17] »A ruszywszy z grobow żądliwości stany zastawili w Asserot. [18] »A z Asserot przyszli do Retma. [19] »A ruszywszy się z Retma stany zastawili w Remonfares. [20] »Odtąd wyszedwszy przyszli do Lebna. [21] »A z Lebna stany zastawili w Refa. [22] »A ❬wyszedwszy❭ z Refa przyszli do Celata. [23] »Odtąd powstawszy zastanowili na gorze Sefer. [24] »A szedwszy z gory Sefer przydą do Arada. [25] »Odtąd pospieszywszy się stany zastawili w Machelot. [26] »Ruszywszy się z Machelot przyszli do Taat. [27] »Z Taat stany zastawili w Tare. [28] »Odtąd wyszedwszy rozbili stany w Metacha. [29] »A z Metacha stany zastawili w Esmonu. [30] »A wstawszy z Esmonu przyszli do Mazerot. [31] »A z Mazerot stany zastawili w Benejatam. [32] »❬A ruszywszy❭ z Benejatam przyszli na gorę Gaddad. [33] »Odtąd ruszywszy się stany zastawili w Jetebata. [34] »A z Jetebata przyszli do Ebrona. [35] »A wyszedwszy z Ebrona stany zastawili w Asyjongaber. [36] »Odtąd się ruszywszy przyszli na puszczą Syn, to jest Kades. [37] »A wyszedwszy z Kades stany zastawili na gorze Or ❬...❭. [38] »❬...❭ przykazanim bożym a tu jest umarł lata czterdziesiątego wyścia synow israelskich z Ejipta miesiąca piątego pirwy dzień miesiąca, [39] »gdyż jest był sto dwadzieścia i trzy lata. [40] »I usłyszy kanaański krol Arad, jenże przebywa na południe w ziemi kanaańskiej, przyszłe syny israelskie. [41] »A ruszywszy się z gory Or zastawili stany w Salmona. [42] »Odtąd przyszedwszy weszli są do Finon. [43] »A ruszywszy się z Finon stany zastawili są w obot. [44] »A z Obot przyszli są do Jeabarym, jeż to jest na krajoch Moabickich. [45] »A ruszywszy się z Jeabarym w Dibongad rozbili stany. [46] »A odtąd wyszedwszy stany zastawili w Elmondeblataim. [47] »A wyszedwszy z Elmondeblataim przyszli na gorę Abarym przeciw Nabo. [48] »A ruszywszy się z gory Abarym i wyszli na pole moabskie nad Jordanem przeciw Jerycho, [49] »a tu stany zastawili od Betsymon aż do Betsotym na szyrszych mieścoch Moabskich. [50] »Tu jest mowił Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [51] »„Przykaży synom israelskim a rzeczy k nim: „Gdyż przedziecie Jordan a wnidziecie w ziemię kanaańską[52] »setrzecie wszytki bydliciele krajow jej, złupicie cielce a sochy słamiecie i wszytki modły a wysokości jej opuścicie, [53] »oczyszczając ziemię i wszytki zgubicie bydliciele w niej, bo ja dałciem wam ją ku jimieniu[54] »ktorąż to sobie rozdzielicie losem. Więcszym dajcie szyrsze, a mniejszym węższe. Wszytkim jakoż los przypadnie, tak się rozdzielicie dziedzictwem, po pokoleniu i po czeladziach jimienie się rozdzieli. [55] »A jestli nie będziecie chcieć bydlicielow ziemie zagład❬z❭ić, ktorzy są zostali, będą wam jako goździe w oczu a jako kopije w boku a będą się przeciwiać wam w ziemi przebytka waszego. [56] »A csokoliciem jim umyślił uczynić, wam uczynię”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.