Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Izajasza » Rozdział 48
«  Księga Nehemiasza 11 Księga Izajasza 48 Księga Izajasza 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[6] »❬...❭ wszytki rzeczy, ale wyście nie ❬zwi❭astowali? Słyszeciem tobie ❬dał❭ nowe rzeczy od onej chwi❬le❭, ❬t❭ak zachowane są, ktorych ❬ty n❭ie wiesz. [7] »Ninie stworzo❬ne❭ ❬s❭ą, a nie od onej chwile, pr❬zed❭ ❬d❭niem, ani słyszałeś jich, ❬aby❭ nie rzekł: Owa toć jaśm ❬je p❭oznał. [8] »Aniś słyszał, aniś ❬pozn❭ał, ani od onej chwile ot❬war❭to ucho twe, bo wiem, iże ❬prze❭stępując przestąpisz, a prze❬stęp❭cą nazwałem cię z twego ❬nar❭odzenia. [9] »Prze imię me dale❬ko❭ uczynię gniew moj, a chw❬ałą❭ mą pojmę cię w uzdę, aby ❬nie z ❭aginęła. [10] »Owa to przeżeg❬łem❭ cię, ale nie jako śrzebro ❬zwo❭liłem cię w gorącem pie❬cu❭ ubostwa. [11] »Prze mię uczynię, ❬aby❭ nie było porąganie mnie, ❬a ch❭wały mej jinemu nie dam. [12] »❬Pos❭łuchaj mię, Jakob a Israhel, ❬jeg❭oż to wzywam. Ja wszytko ❬sam❭, ja pirwy a ja pośledni. [13] »❬A rę❭ka ma założyła jest ziemię, ❬a pr❭awica ma zmierzyła jest ❬nie❭biosa. Ja wzowę je, a sta❬ną❭ ❬s❭połu. [14] »Zgromacie się wy ❬wszy❭tcy a słyszcie. Kto s nich zw❬ias❭tował ty rzeczy? Pan miło❬wał❭ jest ji, uczyni wolą swą ❬prze❭ciw Babiłonije a ramię ❬swe❭ nad Kaldejskimi. [15] »Owa ❬jim❭ mowiłem a wezwałem ji, przywiodłem ji a sprawiona jest droga jego. [16] »Przystępcie ku mnie a słyszcie to: Nie od początka skrycie mowiłem. Od tego czasu pirwej niż jest było, tu jeśm był, a już Pan Bog moj posłał mię a duch jego. [17] »To mowi Pan, wykupiciel twoj, święty israhelski: Ja, Pan Bog twoj, uczę cię użytecznych rzeczy, sprawiam cię po drodze, w niejże to chodzisz. [18] »A by był posłuchał przykazania mego, byłby uczynion jako potok pokoj twoj a sprawiedliwość twa jako opłwitość wod morskich. [19] »I byłoby jako piasek plemię twe, a pokolenie żywota twego jako kamykowie jego, nie poginęłoby a nie byłoby starto jimię jego od mej twarzy. [20] »Wynidźcie z Babiłona, ucieczc❬i❭e od Kaldejskich, w głosu radostne[ne]m zwiastujcie, słyszeć dajcie a ogłoście to aż na kraje ziemie. Rzeczecie: Wykupił jest ❬Pan❭ sługę swego Jacoba. [21] »Nie cirpieli są pragnienia na puszczy, gdyż je jest wywiodł, wodę z skały wywiodł jim a rozdzielił skałę i ciekły wody. [22] »Nie jest pokoj złościwym, mowi Pan. 
«  Księga Nehemiasza 11 Księga Izajasza 48 Księga Izajasza 49  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.