Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł jest Pan ku Mojżeszowi: „Mow ku kapłanom synom Aaronowym a powiesz jim: Nie pokala siebie kapłan miedzy umarlcy mieszczan swych, [2] »jedno tylko miedzy przyrodzonymi a bliźnimi, to jest nad otcem i nad macierzą, i nad synem, i nad dziewką, i nad bratem, [3] »i nad siostrą dziewoją, ktoraż nie jest dana za mąż, [4] »a❬ni❭ nad książęciem luda swego pokala się. [5] »Nie będą golić głowy ani brody, ani na swem ciele sczynią narzazkow. [6] »Święci będą Panu Bogu swemu, a nie pokalajcie jimienia jego, bo zapał boży jest a chleby Boga swego ofierują, a przetoż święci będą. [7] »Złe dziewki a nieuczciwej nie pojmiesz sobie [z]za żonę ani tej, ktoraż swym mężem wzgardziła, bo jest poświęcon Bogu swemu, [8] »a chleby obietne ofierować będzie. Przeto bą święt, jako ja jestem święt, Pan, jenże poświęcam was. [9] »Kapłańska dziewka gdyżby pochwycona była w nieczystocie i poskuńdziła imię otca swego, płomienim użżona będzie. [10] »Biskup, to jest kapłan nawyszszy miedzy bracią swoją [będzie], na jegoż to głowie przelan jest olej mazania a jegoż to ręce są na kapłaństwo poświęcony, a obleczon jest w święte rucho, głowy swej nie odkryje, rucha swego nie strzyże, [11] »a ku wszelkiemu umarłemu owszem nie wnidzie, ale nad swym otcem i macierzą nie będzie pokalan, [12] »ani wynidzie z świętych, aby nie pokalał święci bożej, bo olej świętego mazania Boga jego na niem jest. Ja Pan. [13] »Pannę pojmie żonę, [14] »wdowy i rozwiedzionej, i pogańbionej, i nieczystej, i pokalanej nie pojmie, ale dziewkę z luda swego, [15] »nie zmieszaj ❬...❭ rodu swego ani dawaj ludu włości twej, abo ja Pan, jenże święcę je”. [16] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [17] »„Mow ku Aaronowi: Człowiek z siemienia twego po czeladnik twoj, jenże by miał pokalanie, nie będzie ofierować chlebow Bogu swemu [18] »ani przystąpi k służbie jego, byłliby ślepy albo chromy, albo małego ❬wielikiego❭, albo rozdętego nosa, [19] »albo złomionej ręki albo nogi, [20] »albo garbowaty albo słzawy, albo bielmo mający na oczu albo ustawny świrzb, albo krostawy na ciele albo kiławy. [21] »Wszelki, ktoryż ma pokalanie z siemienia Aarona kapłana, nie przystąpi ofierować ❬obiaty❭ Panu ani chlebow Bogu swemu, [22] »a wszak będzie jeść chleb, ktoryż ofierują w święci, [23] »ale tak, aby w oponę nie wchadzał ani przystąpał ku ołtarzu, bo pokalanie ma, a nie ma pokalać święci mej. Ja Pan, jenże święcę was””. [24] »I mowił jest przeto Mojżesz ku Aaronowi i k synom jego, i ku wszemu Israelowi wszytko, coż mu było przykazano. 
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.