Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Mow ku Aaronowi a k synom jego, ać się chowają od tego, coż poświęcono jest synom israelskim, a ać nie pokalają imienia poświęconych rzeczy mnie, ktoreż oni ofierują. Ja Pan. [3] »Powiedz k nim i będącym jich: „Wszelki człowiek, jenże się przybliży s rodu waszego k temu, ktoreż poświęcono jest a ktoreż to są ofierowali synowie israelszczy Panu, na niemże jest nieczystota, zginie przed Bogiem. Ja Pan. [4] »Człowiek z siemienia Aaronowa, jenże by był trędowat albo cirpiąc wylanie siemienia, nie będzie jeść tego, coż jest poświęcono mnie, dojąd jest niezdrow. Kto się dotknie nieczystoty martwego a tego, od niegoż wychadza siemię ❬jako❭ słączenia, [5] »a ktoż się dotknie łażącej rzeczy albo csokoli nieczystego, jego dotknienie jest nieczyste, [6] »nieczyst będzie eż do wieczora a nie będzie jeść tego, coż jest poświęcono, ale gdyż omyje ciało swe wodą [7] »a gdyż zajdzie słuńce, tedy sący oczyszczon jeść będzie poświęcone, bo jest karmia jego. [8] »Umarli❬ny❭ a uchwaconego od źwierzęcia nie będzie jeść, aby się tym nie pokalał. Jaciem Pan. [9] »Ostrzegajcie mego przykazania a nie poddawajcie się grzechom, a byście nie smarli w święci, gdyż ją pokalacie. Ja Pan, jenże święcę was. [10] »Wszelki cudzoziemiec nie będzie jeść święconego, podsadek kapłanow i mytnik nie będą jeść tego, [11] »ale ktoregoż kapłan kupi a ktoż jest schowaniec w domu jego, ten je będzie jeść. [12] »A byłaliby dziewka kapłanowa komużkole s ludu oddana, z tego, coż jest poświęcono, i z pirwych urod jeść nie będzie, [13] »jestli wdowa albo zagnana byłaliby a przez dzieci, nawroci się w dom otca swego, jako dziewka obykła jest, karmiona będzie karmiami otca swego. Wszelki cudzoziemiec jeść s niego nie będzie mieć mocy. [14] »Ktoż by jadł niewiadomie święcone, przyda piątą część z tym, coż jest jadł, i da kapłanowi w święć. [15] »A nie pokalają święconego synow israelskich, jeż to ofierują Panu, [16] »aby sna nie cirpieli grzecha winy swej, gdyżby święcone jedli. Ja Pan, jenże poświęcuję was”. [17] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [18] »„Mow ku Aaronowi i k synom jego, i ku wszytkim synom israelskim a powiesz jim: Człowiek z domu israelskiego i przychodzień, ktoryż bydli u was, ktoż by ofierował obiatę swą albo ślub napełniając, albo dobrowolnie obiatując, coż-by-koli obiatował na obiatę zapalną bożą, [19] »aby ofierowano było wami, samiec niepokalany będzie s wołow i z owiec, i z koz, [20] »będzie❬-li❭ mieć przekazę, nie ofierujcie, boć nie będzie wdzięczno. [21] »Człowiek, jenże będzie ofierować obiatę pokojną ❬Panu❭ albo ślub pełniąc, albo dobrowolnie ofierując, tako z wołow i z owiec, niepokalaną ofierę, aby wdzięczna była Panu, wszelka przekaza nie będzie na niem. [22] »Będzieli ślepe albo chrome, albo ranione, albo liszaje mające albo świrzb, albo krostawe, nie ofierujcie tego Panu ani zakadzicie tym na ołtarzu bożem. [23] »Wołowe i od owce, ucho ❬i ogon❭ odetnąc, dobrowolnie ofierować może, ale ślub z tego zapłacon być nie może. [24] »Wszelki❬e❭ dobytczę starte albo stłuczone, albo uciętego albo odjątego łona nie ofierujcie Panu a w ziemi wasze tego nie uczynicie. [25] »Z ręki cudzoziemcowej nie ofierujcie chlebow Bogu waszemu i cokoli jinego chcecie dać, bo nakażone a pokalane jest wszego, nie przymujcie tego”. [26] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [27] »„Woł i owca, i koza gdy się urodzi, siedm dni będzie pod wymieniem macierze swej, ale w osmy dzień i potem ofierować będziecie Panu. [28] »Bo ani woł, ani owca nie będzie ofierowana jednego dnia z płodem swym. [29] »Będziecieli obiatowali obiaty za dziękowanie Panu, aby był miłościw, [30] »tego dnia, ktoregoż obiatujecie, jeść je będziecie a nie ostanie nics do jutra dnia wtorego. Ja Pan. [31] »Ostrzegajcie przykazania mego a pełnicie je. Ja Pan. [32] »Nie pokalajcie jimienia mego świętego, abych się oświęcił w pośrzodku synow israelskich. Ja Pan, ❬ktory❭ jestem poświęcił was [33] »a wywiodłem was z ziemie ejipskie, abych był wam za Boga. Ja Pan”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22 3 Księga Mojżeszowa 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.