Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 10
«  1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Filistyńszczy bojowali przeciw Israhelu i uciekali mężowie israhelszczy przed Palestyńskimi, i padli ranieni sąc na gorze Jelboe. [2] »A gdyż się przybliżyli Filistynowie, goniąc Saula i syny jego, zabili Jonatę a Abinada, a Melchyzne, syny Saulowy, [3] »a obciążon jest boj przeciw Saulowi a nalazwszy ji mężowie strzelcy i ranili ji szypy. [4] »I rzecze Saul ku swemu odzieńcowi: Wyjąw miecz dobij mię, ać snadź nie przydą ci nieobrzezańcy i będą mię męczyć. Ale nie chciał odzieniec tego uczynić, bojaźnią będąc przestraszon. Tedy pochyciw Saul miecz, nastawiw przeciw sobie, rzucił się nań. [5] »To gdy uźrzał odzieniec jego, iże Saul umarł, rzucił się takież i sam na swoj miecz i umarł jest. [6] »I zaginął Saul a trze synowie i wszytek dom jego pospołu zbit jest. [7] »To gdyż uźrzeli mężowie israhelszczy, jiż przebywali na poloch, iże Saul a synowie jego umarli, niechawszy miast swych, pobieżeli sam i tam rozproszywszy się. A przyszedszy Filistyńszczy w jich mieściech bydlili. [8] »Potem drugi dzień Filistynowie sejmując łupy zbitych, naleźli Saula a syny jego leżąc na gorze Jelboe. [9] »A gdyż swlekli ji a ścięli głowę jego, a z odzienia obnażyli, posłali do swej ziemie, aby obnoszona była a ukazana by była kościołom modlebnym i ludziem. [10] »Ale odzienie jego przynieśli w modle boga swego a głowę przybili w kościele Dagonowie. [11] »To gdyż wszytko usłyszeli mężowie Jabes Galaad, to csoż Filistynowie uczynili byli nad Saulem, [12] »powstali wszytcy mężowie silni a wzięli ciała Saulowo a synow jego, a przynieśli je do Jabes i pochowali kości jich pod dębem, jen był w Jabes, a pościli się za siedm dni. [13] »Przeto umarł jest Saul prze swe nieślachetności, przeto iże przestąpił boże przykazanie, jeż był jemu przykazał, a nie strzegł jego, ale nadto z guślniki się radził, [14] »ani doufał jest w Boga, przeto zabił ji a przeniosł krolewstwo jego ku Dawidowi, synu Izaj. 
«  1 Księga Kronik 9 1 Księga Kronik 10 1 Księga Kronik 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.