Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż uźrzysz wołu brata twego albo owcę błądzące, nie miniesz jich, ale nawrocisz bratu twemu. [2] »Ale acz nie jest ❬blizny❭ brat twoj ani jego znasz, wwiedziesz je w dom swoj i będą u ciebie, dojąd nie najdzie brat twoj, i pojmie od ciebie. [3] »Takież uczynisz o ośle i o ruchu, i o wszelkiej rzeczy brata twego, ktora by się straciła, a ty ją nalazł, nie omieszkawaj jako cudzą. [4] »Uźrzyszli wołu albo osła brata twego padwszy ❬na drodze❭, nie miniesz, ale podniesiesz s nim. [5] »Nie oblecze się żona w rucho męskie ani mąż używać będzie rucha żeńskiego, bo ganiebno będzie przed Bogiem, ktoż to czyni. [6] »Gdyż chodząc po drodze, najdziesz na ziemi albo na drzewie gniazdo ptasze a macierz jich na ptaszęciech albo na jajcoch nasiedzącą, nie weźmiesz jej z jej dziećmi, [7] »ale dasz jej uć dzierży jej dzieci, ać się dobrze stanie tobie a będziesz żyw za długi czas. [8] »Gdyż udziałasz nowy dom, uczynisz mur z strzechą około, aby nie była krew przelana w twem domu, a nie będziesz winien, gdyż się kto popełznie, nagle padnie. [9] »Nie posiewaj winnice swej jinym siemienim, aby siemię, ktoreż by siał i coż się rodzi z winnice, społu się ❬nie❭ poświęciło. [10] »Nie będziesz orać społu wołem i osłem. [11] »Nie obleczesz się w rucho, jeż to z wełny a ze lnu tkano jest. [12] »Strzępki na podołce uczynisz [a] na cztyrzech węglech płaszcza swego, w ktoryż się odziewasz. [13] »Gdyż pojmie mąż żonę a potem będzie ją nienawidzieć, [14] »wymyślaję na nią sromotę, prze ktorąż to by jej zbył, winię ją jimieniem przezłym a rzekąc: „Tę tociem żonę pojął a wszedw k niej, nie nalazłem jej panną”, [15] »pojmą ją ociec jej i mać niosąc s nią znamiona jej panieństwa k starszym z miasta, jiż to we wrociech są postawiw, [16] »i powie ociec: „Dziewkę mą dałem temu to za małżonkę, a on jej nienawidzi, [17] »przykłada jej jimię przezłe rzekąc: „Nie nalazłem jej panną sąc”, otoć są znamiona panieństwa jej, dziewki mej”. I pokaże rucho przed starszymi z miasta tego, [18] »i popadną starszy miasta tego męża i biczują ji [19] »a odsądzi jej sto zaważy śrebra, jeż to da otcu dziewczemu, ktorąż to jest gańbił imieniem przezłym na jej dziewstwie w Israhel, i będzie ją mieć za małżonkę a nie będzie jej moc zbyć po wszytki czasy żywota swego. [20] »A jestliby prawda była, coż jest na nią powiedział, że nie jest naleziona dziewka w panieństwie, [21] »wyrzucą ją ze drzwi domu otca jego a kamienim ją obrzucą wielkość miasta tego i umrze, że jest uczyniła nieczystotę w Israhel a sromotę w domu otca swego, i odniesiesz złość z pośrodku twego. [22] »Gdyżby spał mąż z cudzą żoną, oba społu umrzeta, to jest cudzołożnik i cudzołożnica, i wyniesiesz złość z Israel. [23] »Pakli ktory mąż dziewkę pannę sobie otda, a uźrzaw ją niekto z miasta albo naleziona jest i spał s nią, [24] »przywiedziesz obu ku bronie miesckiej a kamienim ją obrzucisz, dziewkę, przeto że jest nie wołała sąc w mieście, męża, przeto że pogańbił żonę swego bliznego, a wyniesiesz złość z pośrodku twego. [25] »Ale gdyż na polu najdzie mąż dziewkę, jeż to jest oddana, a popadw ją leżał s nią, on sam umrze, [26] »a dziewka nic nie będzie cirpieć ani jest winna śmierci, bo jako łotr powstawa przeciw bratu swemu a zabija duszę jego, takież i dziewka cirpiała jest. [27] »Sama na polu była, wołała, a niżadny nie przyśpiał, kto by ją wyzwolił. [28] »A jestli mąż najdzie dziewkę pannę, jeż to nie ma męża, a popadnę ją spał s nią, a prza przyszłaby k sądu, [29] »da, ktoż spał s nią, otcu dziewczemu pięćdziesiąt zaważy śrebra a będzie ją mieć za małżonkę, bo jest ją pogańbił, a nie będzie jej moc zbyć po wszytki czasy żywota swego. XXIII [30] »Nie pomie mąż żony otca swego ani obnaży odzienia jej. 
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.