Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż był usłyszał Jetro pop madyjański, przyrodzony Mojżeszowy, wszytko, cso uczynił Pan Mojżeszowi a Israhelowi ludu swemu, przeto iże był Pan wywiodł Israhela s Ejipta, [2] »wziął Zeforę żonę Mojżeszową, ktorą był zasię posłał, [3] »a dwa syny jego, z nich, z ktorych jednemu dziano Jerson, bo mowił ociec: „Przychodzień jestem był w ziemi cudzej”, [4] »a drugiemu Elijazar: „Bog - rzekł - otca mego pomocnik moj, ktory mię wyrwał z miecza faraonowa”. [5] »Teda przyszedł Jetro cieść Mojżeszow i synowie jego, i żona jego na puszczą, gdzież to był stany swe rozbił pod gorą bożą, [6] »i wskazał Mojżeszowi a rzkąc: „Ja, przyjaciel twoj Jetro, jidę k tobie i żona twa, i dwa syny twa s nią”. [7] »Jenże wyszedw w potkanie przyjaciela swego, pokłonił sie a pocałował jego i pozdrowiłasta sie społu słowy pokojnymi. A gdyż był w stan przyszedł, [8] »powiedał jest Mojżesz przyjacielu swemu wszytko, cso był uczynił Bog faraonowi a Ejipskim prze Israhela, i wszytkę robotę, ktora sie jim była przygodziła na drodze, a iże wybawił je Pan. [9] »I wiesioł jest był Jetro prze to wszytko ❬dobre❭, cso uczynił Pan Israhelowi, przeto że wyjął ji z ręku Ejipskich, [10] »i rzekł: „Błogosławiony Pan, ktory wybawił was z ręku Ejipskich a z ręku faraonowych, ktory wyjął lud swoj z ręku Ejipskich. [11] »Przeto ninie już jeśm poznał, że wieliki jest Pan nade wszytki bogi, przeto iże pysznie czynili przeciw jim. [12] »Przeto ofierował Jetro przyjaciel Mojżeszow ofiery Panu i przyszli są Mojżesz a Aaron i wszytcy starszy z synow israhelskich, aby jedli chleb s nim przed Panem. [13] »Opięć drugiego dnia siadł Mojżesz, aby sądził lud, jenże, ktory stał przed Mojżeszem od zarania aż do wieczora. [14] »To gdyż uźrzał przyjaciel jego wszytko, toczusz cso czynił w ludu, rzekł jest: „Cso to jest, cso czynisz w ludu? Czemu sam siedzisz, a wszytek lud czeka od zarenku aż do wieczora?” [15] »Ktoremu otpowiedział Mojżesz: „Przyszedł ku mnie lud patrząc wydania sądu bożego. [16] »Gdyż przygodzi sie jemu ktorą swadę mieć, przychodzą ku mnie, abych sądził miedzy jimi a ukazał jim przykazania boża i zakon jego”. [17] »Tedy on rzekł k niemu: „Niedobrą rzecz czynisz, [18] »szaloną robotą kazisz sie i ty, i lud ten, ktory jest z tobą, mimo twą moc jest ta to rzecz, sam tego nie będziesz moc ścirzpieć. [19] »Ale posłuchaj słow mych i rady mej, a będzieć Pan z tobą. Bądź ty ludu w tych, csoż na Pana słusze, aby wyprawił, cso rzeczono jest k niemu, [20] »a ukaży ludu obyczaje duchowne a rząd naśladowania, a drogę, przez ktorą jić mają, a działo, k❬t❭ore czynić mają. [21] »Ale dobądź se wszego pospolstwa mężow mocnych a mądrych, a bojących sie Boga, w ktorych by była prawda a ktorzy by nienawidzieli łakomstwa, a ustaw z nich włodarze, sędzie a setniki, a piędziesiątniki, a dziesiątniki, [22] »ktorzy by sądzili lud po wszytki czasy, a csokoli by było więcszego, przed cię przyniosą, a oni jedno mniejsze aby sądzili, a lekcej będzie tobie rozdzieliwszy miedzy jine brzemię. [23] »A uczyniszli tako, napełnisz przykazanie Pana i przykazania jego będziesz moc cirzpieć a wszyciek lud ten to wroci sie z pokojem na swa miasta”. [24] »Ktore usłyszaw, Mojżesz uczynił wszytko, jakoż on jemu radził, [25] »a wybraw męże stateczne se wszego Izrahela i uczynił je książęty ludskimi, włodarze a setniki, a pięćdziesiątniki, a dziesiątniki, [26] »ktorzy sądzili lud po wszyciek czas, a csokoli ciężkiego było, przynosili przedeń, a łacniejsze telko sądząc. [27] »I puścił przyjaciela swego, ktoryż wrocił sie do swej ziemie. 
«  2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.