Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Tobiasza » Rozdział 13
«  Księga Tobiasza 12 Księga Tobiasza 13 Księga Judyty 3  »
 Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A otworzyw Tobijasz stary usta swa, pocznie chwalić Boga rzekąc: „Wieliki jeś, Panie, na wieki a po wszytki wieki krolewstwo twe, [2] »bo ty biczujesz i uzdrawiasz, martwisz i żywisz, dowiedziesz do piekłow i wywiedziesz, a nie jest, kto by mogł uciec ręki twej. [3] »Wyznawajcie Pana Boga, synowie israhelszczy a przede wszemi narody chwalcie ji, [4] »bo przeto was rozproszył mie❬dzy❭ ❬...❭ 
«  Księga Tobiasza 12 Księga Tobiasza 13 Księga Judyty 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.