Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A mowił jest Pan rzeczy ty to wszyćki: [2] »„Jać jeśm Pan Bog twoj, ktory jeśm wywiodł cię z ziemie ejipskiej z domu służby. [3] »Nie będziesz mieć bogow cudzych przede mną. [4] »Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani każdego podobieństwa, ktore jest w niebie s wirzchu a cso jest na ziemi na dole, ani tych rzeczy, ktore są w wodach pod ziemią. [5] »Nie będziesz sie jim kłaniać ani jich ćcić, boć ja jeśm Pan Bog twoj mocny, mściciel, nawiedzający nieprawości otcow na syny na trzecie i na czwarte pokolenie jich, ktorzy nienawidzieli są mnie, [6] »a czynię miłosierdzie nad tysiącmi tych, ktorzy miłują mię a strzegą przykazania mego. [7] »Nie weźmiesz [na] [darmo] jimienia Pana Boga twego na darmo, bo nie będzie mieć jego Bog niewinnego, ktory ❬by❭ przyjął jimię Pana Boga swego na darmo. [8] »Pomni, aby dzień sobotny święcił. [9] »Sześć dniow będziesz robić a będziesz dziełał wszytka działa, [10] »ale siodmy dzień sobota Pana Boga ❬twego❭ jest, nie będziesz w niem czynić swego działa ty i syn twoj, i cora twa, sługa twoj i służebnica twoja, dobytczę twe i przychodzień, ktory jest w wrociech twych. [11] »Bo w sześci dniech uczynił Bog niebo i ziemię, morze i wszyćko, csoż w nich jest, i otpoczynął jest w dzień siodmy, i przeto pożegnał jest Pan dniowi sobotnemu i poświęcił jest ji. [12] »Ćci otca swego i matkę swą, aby był długiego wieku na ziemi, ktorą Pan Bog ❬twoj❭ da tobie. [13] »Nie zabijesz. [14] »Nie cudzołoż. [15] »Nie czyń kradzieża. [16] »Nie będziesz mowić przeciw twemu bliznemu krzywego świadziectwa. [17] »Nie żędaj domu bliznego twego ani będziesz żędać żony jego, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani wszego, cso jego jest”. [18] »Ale wszyciek lud słyszał głosy a światłości widzieli są, a źwięk trąby i gory dymiące się, a srzasszy sie a strachem porażeni stali opodal [19] »a rzekąc Mojżeszowi: „Mow ty nam, a usłyszymy, ać nie mowi nam Pan, abychom sna nie smarli”. [20] »I rzekł Mojżesz ludu: „Nie chciejcie się bojeć, bo aby was skusił, przyszedł jest Bog a by strach jego był w was, a byście nie grzeszyli”. [21] »I stał jest z daleka lud, ale Mojżesz przystąpił ku ciemności, w ktorej był Bog. [22] »I rzekł jest mimo to Bog ku Mojżeszowi: „To powiesz synom israhelskim: Wyście widzieli, iże z niebios mowił jeśm wam. [23] »Nie będziecie czynić przede mną bogow śrzebrnych ani bogow złotych będziecie sobie czynić. [24] »Ołtarz z ziemie uczynicie mi a ofierujcie mi na niem ofiery wasze zeżżone i spokojne, owce wasze i woły wasze na wszelikiem mieście, na jemże by była pamięć jimienia mego, przydę k tobie a pożegnaję tobie. [25] »A pakliby ołtarz kamienny uczyniłby ❬mi❭, nie będziesz jego dziełać z ciosanego kamienia, bo podniosłliby noż swoj nad nim, zmazan będzie. [26] »Nie wstąpisz po wschodziech ku ołtarzu memu, aby nie była jawna skaradość twa. 
«  2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.