Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 38
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 3 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Udziełał i ołtarz ofierny z drzewia setym pięć łokiet na czworo a trzy na wyszszą, [2] »jegoż rogi s węgłow wychodziły są, i przykrył je blachami mosiądzowymi. [3] »A ku potrzebie jego zdziałał rozmajite ssędy s miedzi, panwi, kleszczki, wędy i małe wędzice, ❬i❭ w czem się ogień bierze. [4] »I bronkę jego podobną sieci uczynił miedzianą a pod nią pośrzod ołtarza ołtarzyk, [5] »ulaw cztyrzy pierścienie miedziane, przez teleż dzierżadł wirzchow ku przewleczeniu żerdzi a k noszeniu, [6] »ktore i ony udziałał z drzewia setym i pokrył blachami mosiądzowymi, [7] »i przewlekł przez kręgi, ktore na boce❬ch❭ ołtarzowych wynikały. Ale ołtarz ten nie był cały, ale wnątrz prozny z desk a ❬w❭nątrz dziurawy. [8] »Udziałał i umywadło miedziane z podstawkiem swym z źwiarciadł niewieścich, ktore patrzyły w przystrzeszu stanowem. [9] »A uczynił przystrzesze, na ktorego połudziennej stronie były opony z białego lnu przesukowanego sto łokciow, [10] »słupow miedzianych dwadzieścia z podstawki swymi, głowy słupowe i wszego działa rycie śrzebrne. [11] »Rownie ku połnocnej stronie opony, słupy i podstawki, i głowy słupowe tejże miary i działa, i rudy tejże były. [12] »Ale na tej stronie, ktora na zachod patrzy, były opony pięćdziesiąt łokiet, słupow dwadzieścia z podstawki miedzianymi a głowy słupowe i wszego działa rycie śrzebrne. [13] »Ale przeciw wschodu słunecznemu pięćdziesiąt łokiet udziełał opony, [14] »z ktorych pięcinaście łokiet słupow trzy z podstawki swymi jeden dzierżał bok, [15] »a na drugiej stronie, ktora na obu stronu wchod[u] w stan czyni, pięćnaście łoktow rownie były opony, słupowie trzy a podstawkow teleż było. [16] »Wszyćki opony przystrzeszkowe z białego lnu przesukow❬an❭ego [a] zetkany były. [17] »Podstawkowie słupowi byli są miedziane, ale głowy jich z przykrycim ❬...❭ były są śrzebrne, a ty słupy przystrzeszkowe przykrył śrebrem. [18] »w wchodzeniu jego działem przeszywanym udziałał oponę z barwy modrej, z pawłoki, postawca czyrwonego dwojec barwionego a białym lnem przesukowaną, ktora miała dwadzieścia łoktow na dłużą, ale wysokość pięć łokiet była podług miary, ktorą wszytki opony stanowe dzierżały[19] »Ale słupowie w wchodzeniu byli cztyrzej z podstawki miedzianymi, a głowy jich a rycie śrzebrne. [20] »I kołkowie stanowy i przystrzeszkowy wszędy około udziałał mosiądzowe. [21] »Tyć są nastroje stanowe świadzieczstwa, ktore są policzony podług przykazania Mojżeszowa a w obyczajech sług kościelnych przez rękę Itamarowę syna Aaronowa księdza, [22] »ktore Beseleel syn Ury, syna Hur z pokolenia Judowa, bożym przez Mojżesza przykazanim wypełnił, [23] »przyjąw k sobie towarzysza oolijaba syna Achysamechowa z pokolenia Danowa, ktory był rzemieślnik z drzewia ❬...❭, przeszywacz i dzielnik barwami piora ptaszego, barwą modrą, pawłoki i sukna czyrwonego dwojec barwionego, i z białego lnu przesukowanego. [24] »Wszyćko złoto, csoż go jest strawiono na robocie świętego przebytku a cso ofierowano w darzech, cztyrdzieści libr było a siedmset a trzydzieści zaważa w mierze świętego przebytku. [25] »Ale ofierowano jest od tych, ktorzy szli w liczbę ode dwudziestu lat a nadto, od sześciset a trzy tysiącow a od piąciset a o❬d❭ piącidziesiąt ubrańcow[26] »K temu było sto libr śrzebra, z ktorych ulani są podstawcy świętego przebytku w weściu, gdzież opona wisi. [27] »Sto podstawkow udział❬an❭o jest ze sta libr, każdą librę każdemu podstawku policzając. [28] »Ale z tysiąca ❬...❭ a z siedmidziesiątz piąci zaważa udziałał głowy słupowe a ty jiste przykrył złotem. [29] »A miedzi ofierowano jest siedmdziesiąt tysiącow a dwa a cztyrzysta nadto zaważy, [30] »z ktorych są zlity podstawcy w weściu stanu ❬...❭ 
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 3 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.