Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21 4 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[27] »❬...Se❭on. [28] »Ogień wyszedł jest z Ezebon, płomień z miasta Seon i pożarł Arnon Moabitskich i przebywacze na wyszsze Arnon. [29] »Biada tobie, Moab, zgubiłeś, ludzi Tamos! Dałeś syny jego w uciekanie i dziewki w jęcie krolowi amorrejskiemu Seon. [30] »Służba niewolstwa jich zginęła jest od Ezebon aż do Dobibon, ustali przyszli są do Jofe[i do] i eż do Medaba. [31] »Tak przebywał Israel w ziemi Amorrejskiego. [32] »I posłał Mojżesz ktorzyż by wyłazęczyli Jazer, ktoregoż to dobywszy miasteczka i władali są przebywaczmi. [33] »A obrociwszy się i szli po drodze Bazan, i pośrzatł je Og krol bazański se wszem ludem swym bojując w Edraj. [34] »I mowił Pan ku Mojżeszowi: „Nie boj się jego, bo w rękę twoję dałesm je❬go❭ i wszy[t]stek lud, i wszytkę ziemię jego, uczynisz jemu, jakoś uczynił Seonowi krolowi amorrejskiemu, bydlicielom Ezebon”. [35] »Pobijesz je i syny jego, i wszytek lud jego aż do spadnienia i odzirżysz ziemię jego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21 4 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.