«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Śpiewajcie PANU nową pieśń, Śpiewaj PANU, cała ziemio! [2] »Śpiewajcie PANU i błogosławcie Jego imię, Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu! [3] »Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę I wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła, [4] »Gdyż PAN jest wielki, godny najwyższej chwały, On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. [5] »Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości, To nasz PAN ukształtował niebo! [6] »Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa, Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. [7] »Oddajcie PANU, plemiona narodów, Oddajcie PANU chwałę, uznajcie Jego moc! [8] »Oddajcie PANU chwałę godną Jego imienia! Przynieście dary! Wejdźcie do Jego przedsionków! [9] »Pokłońcie się PANU w odświętnych szatach! Zadrżyj przed Nim, cała ziemio! [10] »Głoście wśród narodów: PAN jest królem! To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje, I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. [11] »Niech się radują niebiosa i niech cieszy się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! [12] »Niech wiwatują pola, wszystko, co po nich biega, Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa -  [13] »Przed obliczem PANA, gdyż nadchodzi, Gdyż idzie, aby sądzić ziemię! On osądzi świat sprawiedliwie, W swojej wierności osądzi ludy. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).