Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 20
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Podobne jest bowiem Królestwo Niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. [2] »A uczyniwszy z robotnikami umowę po denarze za dzień, posłał ich do winnicy swojej. [3] »I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. [4] »I rzekł im: Idźcie i wy do winnicy mojej, a co będzie sprawiedliwe, dam wam. [5] »A oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił podobnie. [6] »Wyszedł około jedenastej i znalazł innych stojących, i powiedział im: Czemu tu stoicie, próżnując dzień cały? [7] »Mówią mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy mojej. [8] »A gdy nadszedł wieczór, rzekł pan winnicy rządcy swemu: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. [9] »Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godziny przybyli, otrzymali po denarze. [10] »A gdy przyszli także pierwsi, mniemali, że więcej otrzymają, ale i oni otrzymali po denarze. [11] »A wziąwszy szemrali przeciw gospodarzowi, [12] »mówiąc: Ci ostatni tylko jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam, którzyśmy znosili ciężar dnia i upału. [13] »A on odpowiadając jednemu z nich, rzekł: Przyjacielu, nie wyrządzam ci krzywdy. Czyżeś się ze mną nie umówił za denara? [14] »Weźmij, co twoje, a idź; chcę wszakże i temu ostatniemu dać jako i tobie. [15] »Czyliż mi nie wolno uczynić, co chcę? I czyż złym patrzysz okiem na to, żem ja dobry? [16] »Tak ci ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bo wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. [17] »I wstępując Jezus do Jeruzalem wziął dwunastu uczniów na osobność, i rzekł im: [18] »Oto wstępujemy do Jeruzalem i Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i uczonym w Piśmie. [19] »I skażą go na śmierć, i wydadzą poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zmartwychwstanie. [20] »Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swymi, składając mu pokłon i o coś go prosząc. [21] »A on rzekł jej: Czegóż chcesz? Rzekła mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli w Królestwie twoim, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. [22] »A Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: Możemy. [23] »Rzekł im: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale aby zasiąść po prawicy mojej albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz tylko tym, którym jest to zgotowane od Ojca mego. [24] »Posłyszawszy to, dziesięciu innych obruszyło się na obydwu braci. [25] »Lecz Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że książęta narodów panują nad nimi, a możniejsi rozciągają nad nimi swą władzę. [26] »Między wami tak nie będzie. Ale ktokolwiek by między wami chciał być większym, będzie sługą waszym, [27] »a ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, ma być waszym sługą. [28] »Tak jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i duszę swą oddać na okup za wielu. [29] »A gdy wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka. [30] »A oto dwaj ślepcy, siedząc przy drodze, posłyszeli, że przechodził Jezus. I zawołali mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, Synu Dawidów! [31] »A rzesza łajała ich, aby milczeli. Ale oni bardziej jeszcze wołali mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, Synu Dawidów! [32] »I zatrzymał się Jezus, przywołał ich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? [33] »Mówią mu: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. [34] »Ulitował się tedy nad nimi Jezus i dotknął oczu ich, a natychmiast przejrzeli. I poszli za nim. 
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl