Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się przybliżyli do Jerozolimy, do Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród uczniów swoich [2] »i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a wchodząc do niej, niebawem znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział: odwiążcie je i przywiedźcie. [3] »A jeśliby wam kto rzekł: Cóż to czynicie? powiedzcie, że go Pan potrzebuje, i zaraz je odeśle. [4] »Szli tedy i znaleźli oślę uwiązane u wrót na zewnątrz, na rozdrożu, i odwiązali je. [5] »A niektórzy ze stojących tam mówili im: Czemu odwiązujecie oślę? [6] »A oni powiedzieli im, jako im rozkazał Jezus, i puścili ich. [7] »I przywiedli oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, i wsiadł na nie. [8] »Wielu zaś słało szaty swoje na drodze, a inni obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę. [9] »A ci, którzy szli na przedzie, i ci, którzy postępowali za nim, wołali mówiąc: Hosanna! [10] »Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach! [11] »I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a gdy obejrzał wszystko, gdy już wieczorna nastała godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma. [12] »A nazajutrz, gdy wychodzili z Betanii, łaknął. [13] »I gdy z daleka ujrzał drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, czy snadź na nim co znajdzie. A gdy się do niego przybliżył, nie znalazł nic prócz liści, bo nie była to pora na figi. [14] »I odpowiadając rzekł mu: Niechajże już nigdy więcej nikt z ciebie owocu nie pożywa. A słyszeli to uczniowie jego. [15] »I przyszli do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni, a stoły bankierów i ławy sprzedających gołębie przewrócił. [16] »I nie dozwalał, aby ktokolwiek sprzęt jaki przenosił przez świątynię. [17] »I nauczał mówiąc im: Czyż nie jest napisane: Dom mój domem modlitwy zwany będzie dla wszystkich narodów, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. [18] »Posłyszawszy to przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie przemyśliwali, jak by go mogli zgubić. Bali się bowiem, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego. [19] »A gdy zapadł zmierzch, wychodził z miasta. [20] »A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. [21] »I przypomniawszy sobie Piotr rzecze mu: Nauczycielu, oto drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. [22] »A Jezus odpowiadając rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! [23] »Zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek by rzekł tej górze, dźwignij się i rzuć się w morze, a nie zwątpiłby w sercu swoim, lecz wierzyłby, że się stanie, cokolwiek powie, stanie się mu. [24] »Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie — wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. [25] »I gdy staniecie do modlitwy, odpuśćcież, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam grzechy wasze. [26] »A jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam grzechów waszych. [27] »I przyszli znowu do Jerozolimy. A gdy się przechadzał w świątyni, przystąpili do niego przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi [28] »i rzekli do niego: Jaką mocą to czynisz? I kto ci dał taką władzę, abyś to czynił? [29] »A Jezus odpowiadając rzekł im: Zapytam i ja was o jedną rzecz, odpowiedzcież mi, a powiem wam, jaką mocą to czynię. [30] »Chrzest Jana z nieba był czy z ludzi? Odpowiedzcież mi. [31] »A oni zastanawiali się mówiąc: Jeśli powiemy: z nieba, rzecze nam: Czemuście mu tedy nie uwierzyli? [32] »A jeśli powiemy: z ludzi, boimy się rzeszy. Albowiem wszyscy mniemali o Janie, że był prawdziwie Prorokiem. [33] »I odpowiadając Jezusowi rzekli: Nie wiemy. A Jezus odpowiadając rzekł im: Ani też ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl