Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 22
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mężowie bracia i ojcowie! Posłuchajcie sprawy, którą zdaję przed wami. [2] »A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, bardziej jeszcze się uciszyli. [3] »I mówił: Ja jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, ale wychowałem się tu, w tym mieście, u stóp Gamaliela, wyćwiczony według prawdy w ojczystym Zakonie i jego miłośnik, jako i wy wszyscy dziś jesteście. [4] »Drogę tę prześladowałem aż do karania śmiercią, wiążąc i wtrącając do więzienia mężów i niewiasty, [5] »jak mi tego najwyższy kapłan jest świadkiem, i wszyscy starsi, od których wziąwszy listy do braci zdążałem do Damaszku, abym stamtąd uwięzionych przywiódł do Jeruzalem dla wymierzenia kary. [6] »I stało się, gdy byłem w drodze i zbliżałem się w południe do Damaszku, nagle olśniło mię wielkie światło z nieba. [7] »I padając na ziemię usłyszałem głos mówiący do mnie: Szawle, Szawle, czemu mię prześladujesz? [8] »A jam odpowiedział: Kim jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Jam jest Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. [9] »A ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie widzieli, ale głosu mówiącego do mnie nie słyszeli. [10] »I rzekłem: Cóż mam czynić, Panie? Pan zaś powiedział mi: Wstań, idź do Damaszku, a tam powiedzą ci wszystko, co winieneś uczynić. [11] »I gdym zaniewidział od blasku światła onego, prowadzony za rękę przez towarzyszy, przybyłem do Damaszku. [12] »A niejaki Ananiasz, mąż prawy, mający świadectwo od wszystkich mieszkających tam Żydów, [13] »przybył do mnie i zbliżywszy się rzekł mi: Szawle, bracie, przejrzyj! I w tejże chwili spojrzałem na niego. [14] »A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i posłyszał głos z ust jego. [15] »Bo wobec wszystkich ludzi będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał. [16] »A teraz czemu zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj grzechy swoje wzywając imienia jego. [17] »I zdarzyło się, gdym wrócił do Jeruzalem i modlił się w świątyni, żem wpadł w zachwycenie [18] »i ujrzałem go, jak mówił do mnie: Spiesz się i uchodź rychło z Jerozolimy, bo nie przyjmą twego świadectwa o mnie. [19] »A jam rzekł: Panie! Oni sami wiedzą, żem ja wtrącał do więzienia i bił w synagogach tych, którzy wierzyli w ciebie, [20] »a gdy lała się krew Szczepana, świadka twego, jam przy tym był, pochwalałem i strzegłem szat tych, co go zabijali. [21] »I rzekł do mnie: Idź, bo ja wyślę cię daleko, do pogan. [22] »I słuchali go aż do tego słowa, i poczęli krzyczeć mówiąc: Zgładź go z ziemi, bo taki nie powinien żyć. [23] »A gdy oni krzyczeli, rzucali szaty swoje i ciskali prochem w górę, [24] »trybun rozkazał wprowadzić go do obozu, ubiczować i męczyć, by się dowiedzieć, dlaczego tak nań wołano. [25] »A gdy wiązano go rzemieniami, odezwał się Paweł do stojącego obok setnika: Czy wolno wam obywatela rzymskiego i to bez sądu biczować? [26] »Usłyszawszy to setnik przystąpił do trybuna i powiedział mu: Co chcesz uczynić? Ten człowiek jest bowiem obywatelem rzymskim. [27] »Zbliżył się więc trybun i rzekł do niego: Powiedz mi, czy jesteś Rzymianinem? A on odparł: Tak jest. [28] »I rzekł trybun: Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo. A Paweł odpowiedział: A ja mam je od urodzenia. [29] »Natychmiast więc odstąpili od niego ci, co go męczyć mieli. Także i trybun zląkł się, skoro się dowiedział, że był obywatelem rzymskim, a on kazał mu nałożyć więzy. [30] »Nazajutrz tedy chcąc się dokładniej dowiedzieć, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i kazał się zejść kapłanom i całej Radzie, a wyprowadzając Pawła stawił go przed nimi. 
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl