Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 4
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy powiemy, że zyskał Abraham, ojciec nasz, według ciała? [2] »Jeśli bowiem Abraham z uczynków usprawiedliwiony był, ma chwałę, ale nie u Boga. [3] »Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. [4] »Temu wszakże, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną. [5] »Natomiast temu, który nie pracuje, a wierzy w tego, który może usprawiedliwić grzesznika, wiara jego poczytuje się ku sprawiedliwości z postanowienia łaski Bożej. [6] »Jako i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg poczytuje sprawiedliwość nie dla uczynków: [7] »Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i zmazane grzechy. [8] »Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu. [9] »A błogosławieństwo to, czy dotyczy samych tylko obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Powiadamy bowiem, że wiara poczytana została Abrahamowi ku sprawiedliwości. [10] »Jakże więc poczytana mu była? Po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. [11] »I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości z wiary, którą miał przed obrzezaniem: aby był ojcem wszystkich wierzących, nawet nieobrzezanych, i aby im to było poczytane ku sprawiedliwości. [12] »I żeby był ojcem obrzezanych, tych mianowicie, którzy nie tylko są obrzezani, ale i wstępują w ślady wiary ojca naszego, Abrahama, którą miał nie będąc jeszcze obrzezanym. [13] »Albowiem nie przez Zakon dana była obietnica Abrahamowi i potomstwu jego, że stanie się dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. [14] »Jeśli bowiem ci są dziedzicami, którzy są z Zakonu, daremna jest wiara, wniwecz obróciła się obietnica. [15] »Gdyż Zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie nie masz Zakonu, nie masz i przestępstwa. [16] »Dlatego (dziedzictwo pochodzi) z wiary, aby było z łaski, a obietnica okazała się trwała dla całego potomstwa, nie tylko dla tych, którzy są z Zakonu, ale i dla tych, którzy są z wiary Abrahama, ojca nas wszystkich [17] »(jako napisane jest: Postanowiłem ciebie ojcem wielu narodów) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i istniejącymi mianuje te rzeczy, których jeszcze nie ma. [18] »Wbrew nadziei uwierzył on w nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co było mu powiedziane: Tak będzie potomstwo twoje. [19] »A nie zachwiał się w wierze ani oglądał się na obumarłe swe ciało, ani na obumarłe łono Sary, choć miał już prawie lat sto. [20] »I co do obietnicy Bożej nie zachwiał się przez niedowiarstwo, ale umocniony wiarą dał chwałę Bogu, [21] »wiedząc na pewno, że cokolwiek przyobiecał, mocen jest uczynić. [22] »I dlatego poczytano mu to za sprawiedliwość. [23] »A nie jest to, że poczytano mu to za sprawiedliwość, napisane jedynie ze względu na niego, [24] »ale i ze względu na nas, którym poczytana będzie wiara w tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa Pana naszego z martwych: [25] »który wydany został za grzechy nasze i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia naszego. 
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl