Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy za przewagę ma Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania? [2] »Wielki i to pod każdym względem. A najpierw to, że powierzone im były obietnice Boże. [3] »Cóż z tego bowiem, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Czyż niedowiarstwo ich ma obrócić wniwecz wierność Bożą? Żadną miarą! [4] »Bóg bowiem jest prawdomówny, a każdy człowiek kłamliwy, jako napisane jest: Abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy bywasz sądzony. [5] »A jeżeli nieprawość nasza uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż nie jest Bóg niesprawiedliwy (po ludzku to mówię), gdy gniew wywiera? [6] »Żadną miarą! Bo inaczej jakże Bóg ten świat sądzić będzie? [7] »Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo tym więcej się uwydatnia ku chwale Jego, po cóż tedy mam być sądzony jako grzesznik? [8] »Albo dlaczegóż nie mielibyśmy czynić źle, aby wyszło to na dobre (jak nas potwarzają i jak niektórzy utrzymują, że nauczamy)? Potępienie tych jest sprawiedliwe. [9] »Cóż tedy? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Dowiedliśmy bowiem, że wszyscy, tak Żydzi jak i Grecy, są w grzechu, [10] »jako napisane jest: Nie masz nikogo sprawiedliwego, [11] »nie masz rozumnego, nie masz, kto by szukał Boga. [12] »Wszyscy odstąpili i stali się społem nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. [13] »Gardło ich jest grobem otwartym. Języków swoich używają na zdradę, jad żmijowy pod wargami ich. [14] »Usta ich pełne są przekleństwa i goryczy, [15] »nogi ich prędkie do rozlewu krwi. [16] »Na drogach ich spustoszenie i zagłada. [17] »Nie poznali drogi pokoju, [18] »a bojaźni Bożej nie masz przed oczyma ich. [19] »A wiemy, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy są w Zakonie, ażeby wszelkie usta były zamknięte i świat cały Bogu podlegał. [20] »Albowiem żaden człowiek nie będzie przed nim usprawiedliwiony z uczynków Zakonu: przez Zakon bowiem poznanie grzechu. [21] »Ale teraz sprawiedliwość Boża została objawiona bez Zakonu, poświadczona przez Zakon i Proroków. [22] »A sprawiedliwość ta przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, którzy weń wierzą: bo nie masz różnicy. [23] »Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. [24] »Dostępują zaś usprawiedliwienia darmo, przez łaskę jego, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. [25] »Jego postanowił Bóg ofiarą przebłagalną, przez wiarę we krwi jego; dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie uprzednio popełnionych win, [26] »które znosił był cierpliwie dla okazania sprawiedliwości swojej w tym czasie, aby i sam był sprawiedliwy, i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary Jezusa Chrystusa. [27] »Gdzież jest tedy chełpliwość twoja? Zniweczona jest. Przez jaki Zakon? Uczynków? Nie, ale przez Zakon wiary. [28] »Sądzimy bowiem, że człowiek staje się sprawiedliwy przez wiarę bez uczynków Zakonu. [29] »Czy Bóg jest Bogiem samych tylko Żydów? Czy i nie pogan także? Oczywiście i pogan. [30] »Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. [31] »Czyż więc znosimy Zakon przez wiarę? Bynajmniej! Raczej Zakon stwierdzamy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl