Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do darów Ducha Świętego nie chcę zostawiać was, bracia, w nieświadomości. [2] »Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście. [3] »Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może wymówić „Pan Jezus”, jeno w Duchu Świętym. [4] »Są różne dary łaski, lecz tenże Duch. [5] »I różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan. [6] »I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] »A każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku. [8] »I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha. [9] »Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu. [10] »Jednemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia. [11] »A wszystko to sprawia jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce. [12] »Albowiem jak jedno jest ciało, a członków ma wiele i wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, przecież jednym są ciałem, tak i Chrystus. [13] »Gdyż w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni byliśmy w jedno ciało, czy to Żydzi, czy poganie, wolni czy niewolnicy: i wszyscy jednym Duchem byliśmy napojeni. [14] »Bo i ciało nie jest jednym członkiem, lecz składa się z wielu. [15] »Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała — czy dlatego do ciała nie należy? [16] »I jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała — czy dlatego do ciała nie należy? [17] »Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch? I gdyby było słuchem, gdzież powonienie? [18] »Ale Bóg każdy członek pomieścił w ciele, jako chciał. [19] »I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało. [20] »Lecz teraz wprawdzie wiele jest członków, ale jedno ciało. [21] »I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie jesteście mi potrzebne. [22] »Owszem, te członki ciała, które zdają się być słabsze, są bardziej potrzebne, [23] »a członki ciała, które uważamy za mniej szlachetne, tym większym otaczamy szacunkiem. I tym, które w nas są wstydliwe, większą troskę o przyzwoitość okazujemy, [24] »a które są przystojne, nie potrzebują niczego. Lecz i Bóg ciało tak urządził, że przydał czci tym członkom, którym jej niedostawało, [25] »aby nie było rozdwojenia w ciele i aby członki wzajemnie troszczyły się jedne o drugie. [26] »A jeśli cierpi jeden członek, wszystkie członki z nim cierpią i jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki się z nim radują. [27] »A wy jesteście ciałem Chrystusowym, jedni drugich członkami. [28] »I niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc i dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, mówienia językami i tłumaczenia mów. [29] »Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami? [30] »Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? [31] »Ale wy ubiegajcie się o lepsze dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl