Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie jestemże wolnym? Nie jestemże Apostołem? Czyż Chrystusa Jezusa Pana naszego nie widziałem? Czyż wy nie jesteście dziełem moim w Panu? [2] »Jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, gdyż wy jesteście pieczęcią apostolstwa mojego w Panu. [3] »Ta jest obrona moja wobec tych, którzy mię nagabują? [4] »Czyż nam nie wolno jeść i pić? [5] »Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry jako i inni Apostołowie, i bracia Pańscy, i Kefas? [6] »Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno tego czynić? [7] »Kto kiedy żołnierską służbę pełni własnym kosztem? Któż sadzi winnicę, a z owocu jej nie pożywa? [8] »Kto pasie trzodę, a mlekiem trzody się nie żywi? [9] »Czy mówię to tylko po ludzku? Czyż i Prawo tego nie powiada? Napisane jest bowiem w Prawie Mojżeszowym: Nie będziesz związywał pyska wołowi młócącemu. Czy Bóg o woły się troszczy? [10] »Czy też ze względu na nas to powiada? Dla nas bowiem jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młócący młócić w nadziei, że będzie w plonach uczestniczył. [11] »Jeśliśmy wam dobra duchowe posiali, cóż wielkiego, jeślibyśmy w żniwie dóbr cielesnych mieli swój udział? [12] »Jeśli inni mają udział we władzy waszej, dlaczego raczej nie my? Aleśmy z prawa tego nie korzystali, lecz znosimy wszystko, byleby jakiejkolwiek przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. [13] »Czyż nie wiecie, że ci, którzy święte obrzędy sprawują, ze świątyni się żywią, a którzy ołtarzowi służą, z ołtarza otrzymują swą cząstkę? [14] »Tak i Pan postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. [15] »Ja jednak z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. A i tego nie piszę, aby mi się co dostało, bo lepiej mi raczej umrzeć, niżby chlubę moją miał kto zniweczyć. [16] »Bo głoszenie Ewangelii nie jest mi powodem do chwały, gdyż zmusza mię do tego konieczność, i biada mi, jeślibym Ewangelii nie głosił. [17] »Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę, a jeśli zmuszony, to wypełniam zlecone mi szafarstwo. [18] »Jakaż jest tedy nagroda moja? Oto ta, że głosząc Ewangelię, czynię to za darmo, abym nie nadużywał prawa mego w Ewangelii. [19] »Będąc bowiem wolnym od wszystkiego, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał. [20] »I stałem się Żydem dla Żydów, abym Żydów pozyskał. [21] »Dla tych, którzy są pod Zakonem, jak bym i ja był pod Zakonem (chociaż pod Zakonem nie byłem), abym tych, którzy są pod Zakonem, pozyskał. Dla tych, którzy byli bez Zakonu (stałem się), jak bym był bez Zakonu (chociaż bez Zakonu Bożego nie byłem, alem był pod Zakonem Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez Zakonu. [22] »Dla słabych stałem się słabym, abym słabych pozyskał. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich zbawić. [23] »A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem. [24] »Czyż nie wiecie, że ci, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. [25] »A każdy, który idzie w zawody, od wszystkiego się powstrzymuje: oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my — trwały. [26] »Ja tedy tak biegnę, nie jakoby na oślep; tak walczę, nie jakobym wiatr uderzał, [27] »ale karcę ciało moje i do posłuchu przymuszam, abym snadź innych nauczając sam nie był odrzucony. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl