Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i że wszyscy przez morze przeszli. [2] »I wszyscy w Mojżeszu, obłoku i morzu ochrzczeni byli. [3] »I wszyscy pożywali tenże pokarm duchowy, [4] »i wszyscy pili tenże napój duchowy (a pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus). [5] »Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg, bo zginęli na puszczy. [6] »A rzeczy te stały się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jako oni pożądali. [7] »I abyście się nie stali bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jako napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić. [8] »Ani też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące. [9] »I abyśmy nie kusili Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. [10] »Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki niszczyciela. [11] »A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. [12] »Przeto kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. [13] »Pokusa nie jęła się was inna, jeno ludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli. [14] »Dlatego też, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Przemawiam jako do mądrych, wy sami rozsądźcie, co mówię. [16] »Kielich błogosławieństwa, któremu błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem we krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem w ciele Pańskim? [17] »Bo wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem, wszyscy, którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy. [18] »Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, którzy pożywają z ofiar, nie są uczestnikami ołtarza? [19] »Cóż tedy? Czy mówię, żeby rzecz ofiarowana bożkom miała czym być? Albo żeby bożek był czymś? [20] »Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. A nie chcę, abyście byli z towarzystwa czartowskiego. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego, [21] »nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego. [22] »Mamyż do gniewu pobudzać Pana? Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. [23] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. [24] »Niech nikt nie szuka tylko swego, ale i tego, co bliźniego jest. [25] »Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. [26] »Pańska jest ziemia i napełnienie jej. [27] »Jeśli kto z pogan zaprasza was i zechcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. [28] »A jeśliby kto powiedział: „To było ofiarowane bożkom”, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł, i na spokój sumienia. [29] »A sumienia, powiadam, nie twego, ale drugiego, czemuż bowiem cudze sumienie miałoby sądzić wolność twoją? [30] »Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemu mi bluźnią za to, za co ja dzięki czynię? [31] »Czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. [32] »Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu, [33] »jako i ja wszystkim we wszystkim staram się dogodzić, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl