Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego też nie mogąc tego znosić dłużej postanowiliśmy pozostać w Atenach sami, [2] »a do was wysłaliśmy brata naszego Tymoteusza i sługę Bożego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i pocieszył w wierze waszej. [3] »Sami bowiem wiecie, że takie jest przeznaczenie nasze i że nikt nie powinien zachwiać się w tych uciskach. [4] »Bo gdy u was byliśmy, zapowiadaliśmy wam, że ucisk cierpieć będziemy, co się też i stało, jak wam wiadomo. [5] »Dlatego i ja nie mogąc dłużej wytrzymać posłałem do was, abym się dowiedział o wierze waszej, by snadź kusiciel nie skusił was, a wysiłek nasz nie okazał się daremny. [6] »Teraz jednak, gdy Tymoteusz przybył od was do nas i przyniósł nam wieści o wierze i miłości waszej, a także o tym, że macie nas zawsze w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jako i my was, [7] »wielkiej doznaliśmy z was, bracia, pociechy we wszelkiej potrzebie naszej i ucisku przez wiarę waszą: [8] »bo my żyjemy, skoro wy trwacie w Panu. [9] »Jakąż bowiem podziękę złożyć możemy Bogu za was, za wszelką radość, której doznajemy z was przed Bogiem naszym? [10] »We dnie i w nocy najusilniej go błagamy, abyśmy was ujrzeć mogli i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej. [11] »A sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj kieruje drogą naszą ku wam. [12] »Was zaś niechaj Pan rozmnoży i niech napełni ponad miarę miłością wzajemną i ku wszystkim, jaką i my odczuwamy ku wam. [13] »A tak niechaj utwierdzi serca wasze w świętości nienagannej przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl