Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o czasie i o godzinie nie potrzebujecie, bracia, abyśmy wam pisali. [2] »Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański nadejdzie jako złodziej w nocy. [3] »Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo — przyjdzie na nich zatracenie tak nagle jako bóle na niewiastę brzemienną i nie ujdą. [4] »Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, aby dzień ów zaskoczył was jako złodziej, [5] »albowiem wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, nie nocy ani ciemności. [6] »Przeto nie zasypiajmy jako inni, ale czuwajmy i trzeźwymi bądźmy. [7] »Bo którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. [8] »Ale my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości, i noszący przyłbicę nadziei zbawienia. [9] »Nie przeznaczył nas bowiem Bóg, żebyśmy zasłużyli na gniew, ale żebyśmy osiągnęli zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »który umarł za nas, abyśmy czy będziemy żyli, czy też gdy pomrzemy, wespół z nim żyli. [11] »Dlatego też pocieszajcie się wzajemnie, jeden drugiego budując, jako i czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują i są waszymi przełożonymi w Panu ku upominaniu was [13] »i abyście ich wielce miłowali dla pracy ich: żyjcie z nimi w pokoju. [14] »Prosimy was też, bracia, upominajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźliwych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi bądźcie względem wszystkich. [15] »Baczcie, aby jeden drugiemu złem za złe nie oddawał, ale zawsze usiłujcie czynić wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre. [16] »Zawsze się weselcie, [17] »a módlcie się bez przerwy. [18] »Za wszystko składajcie dzięki, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctwa nie lekceważcie. [21] »Doświadczajcie wszystkiego, a to, co dobre jest, zachowujcie. [22] »Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. [23] »A sam Bóg pokoju niech was we wszystkim uświęca, aby wszystek duch wasz i dusza, i ciało zachowane były bez zarzutu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. [24] »Wierny jest, który nas wezwał, on też tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. [27] »Zaklinam was przez Pana, aby list ten był przeczytany wszystkim braciom świętym. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl