Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazania Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej — do  [2] »Tymoteusza, drogiego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. [3] »Jakże prosiłem cię, gdym wyruszał do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i zapowiedział innym, aby nie głosili nauki odmiennej [4] »ani też zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, co prowadzi raczej do sporów, a nie służy dziełu Bożemu, które polega na wierze. [5] »A celem przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, a z wiary nieobłudnej. [6] »Niektórzy zaniechawszy tego wpadli w czczą gadaninę [7] »chcąc zostać nauczycielami Zakonu, choć nie rozumieją ani tego, co mówią, ani co z uporem podtrzymują. [8] »Wiemy przecież, że Zakon jest dobry, jeśli go kto należycie stosuje [9] »i świadom jest tego, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i opornych, dla bezbożnych i grzeszników, dla zbrodniarzy i skalanych, dla tych, co ojca lub matkę zabijają, dla morderców, [10] »rozpustników, dopuszczających się grzechu sodomskiego, dla zaprzedających ludzi w niewolę, kłamców i krzywoprzysięzców, i tych, którzy dopuszczają się jeszcze innych rzeczy [11] »sprzecznych ze zdrową nauką zawartą w zwierzonej mi Ewangelii chwały Boga błogosławionego. [12] »Dzięki czynię temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi Panu naszemu, że poczytał mnie za wiernego i powierzył urząd. [13] »Mnie, który pierwej byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem: alem dostąpił miłosierdzia Bożego, bo czyniłem to z nieświadomości i w niewierze. [14] »Lecz ponad miarę obfitowała łaska Pana naszego wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. [15] »Prawdziwa to nauka i wszelkiej wiary godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawił grzeszników, z których pierwszym ja jestem. [16] »I dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby Jezus Chrystus we mnie pierwszym okazał wszelką cierpliwość ku pouczeniu tych, którzy uwierzyć mają na życie wieczne. [17] »A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [18] »Ten nakaz zlecam ci, synu mój, Tymoteuszu, abyś według dawnych o tobie przepowiedni toczył w oparciu o nie dobry bój, [19] »zachowując wiarę i czyste sumienie. Gdy je niektórzy zatracili, ulegli też rozbiciu w wierze: [20] »do nich należy Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. 
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl