Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę tedy przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi: [2] »za królów i za wszystkich władzę mających, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości. [3] »To bowiem jest dobre i miłe Zbawicielowi naszemu Bogu, [4] »który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. [5] »Bo jeden jest Bóg; jeden i pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, [6] »który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo czasom swoim. [7] »Dla niego to zostałem ja ustanowiony głosicielem i Apostołem (prawdę powiadam, nie kłamię), i nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. [8] »Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu wznosząc w górę czyste ręce, bez gniewu i sporów. [9] »Podobnie i niewiasty w stroju należytym, ubrane skromnie i wstydliwie, a nie w wyszukane zaploty włosów, w złoto, w perły lub w kosztowne szaty; [10] »ale jak przystoi niewiastom oddającym się pobożności przez dobre uczynki. [11] »Niewiasta niech się uczy w cichości i uległości. [12] »A nauczać niewieście nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, ale zachowywać się w milczeniu. [13] »Bo Adam stworzony jest pierwszy, potem Ewa [14] »i nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa. [15] »Ale zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości oraz w świątobliwości połączonej ze skromnością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl