Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 11
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wiara jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o prawdzie tego, czego się nie widzi. [2] »Dla niej to starzy otrzymali świadectwo. [3] »Przez wiarę poznajemy, że światy utworzone zostały słowem Bożym, tak iż z niewidzialnych widzialnymi się stały. [4] »Przez wiarę Abel złożył Bogu obfitszą niż Kain ofiarę, dzięki której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy. Świadectwo to wydał Bóg dla darów jego, a choć (Abel) zmarł, przez wiarę swą mówić nie przestaje. [5] »Dla wiary Henoch zabrany był z tego świata, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, bo zabrał go Bóg, a przed zabraniem otrzymał świadectwo, że Bóg sobie w nim upodobał. [6] »Bez wiary bowiem niepodobna podobać się Bogu, a przystępujący do Boga winien wierzyć, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy go szukają. [7] »Przez wiarę Noe ostrzeżony o tym, czego jeszcze widać nie było, z bojaźnią zbudował arkę dla uratowania domu swego. Przez nią też potępił świat i odziedziczył sprawiedliwość, którą otrzymuje się przez wiarę. [8] »Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwie. I wyszedł nie wiedząc, dokąd zdążał. [9] »Przez wiarę przebywał w obiecanej sobie ziemi jakoby w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. [10] »Oczekiwał bowiem miasta wzniesionego na fundamentach, którego budowniczym i twórcą był sam Bóg. [11] »Przez wiarę i Sara niepłodna, choć czas jej minął, otrzymała moc poczęcia syna, gdyż uwierzyła, że wierny jest, który jej był to obiecał. [12] »Toteż z człowieka jednego (i to obumarłego) powstało potomstwo tak liczne jako gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć niepodobna. [13] »Wszyscy oni pomarli według wiary nie doczekawszy się (spełnienia) obietnic, ale oglądając i witając je z daleka. Wyznali też, że pielgrzymami i gośćmi byli na ziemi. [14] »Ci bowiem, którzy tak mówią, stwierdzają, że szukają ojczyzny. [15] »A gdyby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czasu dosyć, aby do niej wrócić, [16] »ale oni zdążają do lepszej, tj. do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, bo miasto im zgotował. [17] »Przez wiarę Abraham, gdy był doświadczany, ofiarował Izaaka. A ofiarował syna jedynego, [18] »bo otrzymał był obietnicę i powiedziane mu było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. [19] »Sądził, że mocen jest Bóg i zmarłych wskrzesić, przeto odzyskał go na podobieństwo wskrzeszonego. [20] »Przez wiarę w rzeczy przyszłe błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa. [21] »Przez wiarę umierający Jakub błogosławił każdego z synów Józefa i złożył pokłon dostojeństwu berła jego. [22] »Przez wiarę umierający Józef wspomniał na wyjście synów Izraelskich z Egiptu i zostawił rozkaz co do kości swoich. [23] »Przez wiarę swych rodziców Mojżesz po narodzeniu ukrywany był w ciągu trzech miesięcy. Widzieli bowiem, że dziecię było piękne, i nie ulękli się królewskiego rozkazu. [24] »Przez wiarę Mojżesz dorósłszy zaprzeczył, jakoby był synem córki Faraona, [25] »woląc raczej cierpieć ucisk wespół z ludem Bożym, niż zażywać grzesznych chwilowych rozkoszy. [26] »Poczytywał sobie za większe bogactwo zniewagi Chrystusowe niż skarby Egipcjan, oglądał się bowiem na odpłatę. [27] »Przez wiarę opuścił Egipt nie bojąc się gniewu królewskiego, Niewidzialnego bowiem, jakby widząc, miał przed oczyma. [28] »Przez wiarę sprawił Paschę i przelanie krwi, aby ten, kto tracił pierworodnych, ich się nie dotknął. [29] »Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jakby po suchym lądzie, czego gdy próbowali Egipcjanie, potonęli. [30] »Przez wiarę runęły mury Jerycha, po siedmiodniowym obejściu ich wokoło. [31] »Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy przyjaźnie posłanych na zwiady. [32] »I cóż powiem jeszcze? Wszak czasu mi nie stanie, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie i Baraku, Samsonie i Jefte, Dawidzie, Samuelu i o Prorokach, [33] »którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zawarli lwie paszczęki, [34] »zdusili potęgę ognia, uszli ostrza miecza, dźwignęli się z niemocy, mężnymi stali się na wojnie, zmusili do ucieczki wojska nieprzyjacielskie. [35] »Przez nich niewiasty odzyskały umarłych swoich niby przywróconych do życia, podczas gdy inni zginęli w męce nie zgodziwszy się na wykup, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. [36] »Jeszcze inni doznali szyderstw i bicia, a ponadto więzów i ciemnic. [37] »Byli kamienowani, piłowani, dręczeni, przebijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, w nędzy, w ucisku i w utrapieniach. [38] »Świat nie był ich godzien i tułali się po pustkowiach, górach, grotach i jaskiniach ziemi. [39] »A ci wszyscy przez wiarę zaleceni nie doczekali się obietnicy, [40] »gdyż Bóg przeznaczywszy dla nas coś lepszego nie chciał, by oni bez nas już osiągnęli doskonałość. 
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl