Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zakon bowiem będąc cieniem dóbr przyszłych, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, którzy przystępują co roku z tymiż ofiarami składanymi nieustannie. [2] »Bo inaczej przestaliby je składać, dlatego że ofiarnicy raz oczyszczeni nie poczuwaliby się w sumieniu do żadnego grzechu. [3] »Tymczasem corocznie wznawiano w nich wspomnienie grzechów. [4] »Niepodobna bowiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. [5] »Toteż przychodząc na świat mówi: Nie chciałeś ofiary i daru, aleś mi utworzył ciało. [6] »W całopaleniach za grzechy nie upodobałeś sobie. [7] »Wtedy rzekłem: Oto idę (jak napisano o mnie na początku księgi), abym pełnił, o Boże, wolę twoją. [8] »Mówiąc powyżej „żeś nie chciał ofiar i darów, i całopaleń za grzech ani też nie znajdowałeś w nich upodobania” — a były to ofiary składane według Prawa, [9] »a potem dodając: „Oto idę, o Boże, abym pełnił wolę twoją”, znosi pierwsze, aby drugie ustanowić. [10] »Z tej to woli zostaliśmy uświęceni ofiarą ciała Chrystusowego raz na zawsze. [11] »Bo podczas gdy każdy kapłan staje codziennie do służby ołtarza, składając zwykle te same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu, [12] »ten, złożywszy jedną ofiarę za grzechy, zasiadł na wieki na prawicy Bożej [13] »oczekując, aż nieprzyjaciele jego legną jako podnóżek stóp jego. [14] »Albowiem jedną ofiarą poświęconych doskonałymi uczynił na wieki. [15] »Stwierdza to nam i Duch Święty. [16] »Powiedziawszy bowiem: Oto jest przymierze, które po onych dniach zawrę z nimi, mówi Pan. Prawami moimi wypełnię ich serca i w umysłach ich wypiszę je. [17] »A grzechów i nieprawości ich pamiętać już nie będę. [18] »A gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już za grzech ofiary. [19] »Mając tedy, bracia, przez krew Chrystusową zapewnione wejście do świątyni, [20] »dokąd zapoczątkował on drogę nową i żywą przez zasłonę, tj. przez ciało swoje, [21] »i (mając) tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, [22] »przystąpmy do niego szczerym sercem i z pełną wiarą, obmywszy serce od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. [23] »Trwajmy niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest ten, który obiecał) [24] »i przypatrujmy się jedni drugim dla pobudzania siebie nawzajem do miłości i dobrych uczynków. [25] »Nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, jako to niektórzy czynić zwykli, ale dodawajmy sobie otuchy tym więcej, im bardziej ujrzycie zbliżający się dzień. [26] »Dla grzeszących bowiem rozmyślnie po otrzymaniu znajomości prawdy już nie ma ofiary za grzech, [27] »ale straszne oczekiwanie sądu i zawziętość ognia, który pożre wrogów. [28] »Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie świadectwa dwóch albo trzech. [29] »O ileż, myślicie, sroższą ściągnie na siebie karę, kto zdepcze Syna Bożego, krew przymierza, przez którą uświęcony był, skala i duchem łaski wzgardzi? [30] »Bo wiemy, kto powiedział: Moją jest pomsta i ja odpłacę oraz: Pan będzie sądził lud swój. [31] »Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. [32] »Przypomnijcie sobie dni dawniejsze, w których po swym oświeceniu przetrwaliście udręki, w wielkiej walce, [33] »wtedy, gdyście się stali widowiskiem przez zniewagi i uciski i wtedy, gdyście się stali uczestnikami tych, co tegoż doświadczyli. [34] »Albowiem cierpieliście wspólnie z uwięzionymi i nawet zrabowanie własnego mienia przyjęliście z weselem wiedząc, że posiadacie majętność lepszą i trwalszą. [35] »Nie traćcież więc otuchy waszej, która ma wielką zapłatę. [36] »Potrzeba wam tylko cierpliwości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. [37] »Bo już za niewielką chwilę przyjdzie, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. [38] »A sprawiedliwy mój z wiary żyje. Lecz kto się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej. [39] »My bowiem nie jesteśmy synami odstępstwa na zgubę, ale (synami) wiary na pozyskanie duszy. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl