Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 9
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miało wprawdzie i pierwsze (kapłaństwo) przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. [2] »Był też zrobiony pierwszy przybytek, w którym były świeczniki i stół, i chleby pokładne: To się nazywało miejscem Świętym. [3] »A za drugą zasłoną znajdował się przybytek inny, zwany Święte Świętych, [4] »mający złotą kadzielnicę i Arkę Przymierza zewsząd powleczoną złotem. Była w niej urna zawierająca mannę i laska Aaronowa, która była rozkwitła, a także tablice przymierza. [5] »A nad nią znajdowali się Cherubini chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo. [6] »A gdy to tak urządzone było, do pierwszego przybytku wchodzili zawsze kapłani sprawujący służbę Bożą. [7] »Do drugiego zaś jedynie arcykapłan raz w roku i to nie bez krwi, którą ofiaruje za swoje i ludu przewinienia. [8] »Przez to bowiem zaznaczał Duch Święty, że dopóki stoi przybytek pierwszy, droga świętych nie została jeszcze otwarta. [9] »A było to podobieństwo do czasu obecnego wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto służbę Bożą pełni, [10] »ale że są to tylko przepisy cielesne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany. [11] »Ale Chrystus stawszy się Najwyższym Kapłanem dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy, a nie ręką uczyniony, tj. nie z tego świata, przybytek, [12] »i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego odkupienia. [13] »Jeśli bowiem pokropienie krwią kozłów i wołów i posypanie popiołem z jałowicy poświęca skalanych ku oczyszczeniu ciała, [14] »jakoż daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu. [15] »I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesioną na odkupienie przestępstw popełnionych za przymierza pierwszego wezwani posiedli obiecane im dziedzictwo wieczne. [16] »Bo gdzie jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go czyni. [17] »Testament bowiem nabiera mocy z chwilą śmierci, inaczej nie ma znaczenia, dopóki żyje ten, kto testament uczynił. [18] »Dlatego i pierwszy nie bez krwi ustanowiony był. [19] »Bo i Mojżesz po odczytaniu ludowi wszystkich ustaw Zakonu wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i wszystek lud, [20] »mówiąc: Ta jest krew Testamentu, który Bóg wam zlecił. [21] »Podobnie skropił krwią i przybytek, i wszystkie naczynia posługi. [22] »I niemal wszystko według Prawa krwią się oczyszcza, a bez wylania krwi nie masz odpuszczenia. [23] »Skoro więc wizerunki rzeczy niebieskich w taki sposób bywały oczyszczane, to same rzeczy niebieskie potrzebowały ofiar nierównie lepszych. [24] »Chrystus bowiem nie wszedł do tej świątyni rękoma zbudowanej i będącej wizerunkiem (świątyni) prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed obliczem Boga. [25] »Ani też by często miał ofiarować samego siebie jak arcykapłan, który raz w roku wchodzi do miejsca Świętego z krwią cudzą. [26] »Gdyby bowiem tak było, musiałby był często cierpieć od początku świata. Ale on teraz na końcu wieków raz się ukazał dla złagodzenia grzechów przez ofiarę samego siebie. [27] »A jako ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd, [28] »tak i Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia wielu grzechów. Po raz wtóry ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. 
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl