Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List Jana » Rozdział 1
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy Wybranej Pani i dziatkom jej, które prawdziwie miłuję, a nie tylko ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. [2] »Ze względu na prawdę, która w nas trwa i będzie z nami na wieki — [3] »łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowskiego, w prawdzie i miłości niech będzie z wami. [4] »Uradowałem się wielce, żem dziatki twe zastał postępujące według prawdy, jakośmy przykazanie otrzymali od Ojca. [5] »A teraz proszę cię, Pani, nie jakobym pisał ci o nowym przykazaniu, ale o tym, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jedni drugich. [6] »Miłość ta na tym polega, żebyśmy postępowali zgodnie z przykazaniami jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście tak według niego postępowali, jak słyszeliście od początku. [7] »Bo wielu zwodzicieli zjawiło się na świecie, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. [8] »Baczcie na samych siebie, abyście nie stracili tego, coście zyskali, ale abyście otrzymali zupełną zapłatę. [9] »Każdy, kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna. [10] »Jeśli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani też pozdrawiajcie. [11] »Bo kto go pozdrawia, uczestniczy w złych uczynkach jego. [12] »Chociaż miałbym wiele wam napisać, nie chcę za pośrednictwem papieru i atramentu, bo spodziewam się przybyć do was i mówić z wami bezpośrednio, aby radość wasza była pełna. [13] »Pozdrawiają cię dziatki Wybranej Siostry twojej. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl