Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Jana » Rozdział 5
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony. [2] »Po tym poznajemy, że miłujemy synów Bożych, jeśli miłujemy Boga i pełnimy jego przykazania. [3] »Albowiem miłość Boga na tym polega, abyśmy przykazania jego zachowywali, a przykazania jego nie są ciężkie. [4] »Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza. [5] »Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [6] »Jest to ten sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą. [7] »Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. [8] »I Trójca wydaje świadectwo na ziemi: duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. [9] »Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które zaświadczył o Synu swoim. [10] »Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, bo nie wierzy w świadectwo, przez które Bóg zaświadczył o Synu swoim. [11] »A na tym polega świadectwo, że Bóg dał nam żywot wieczny, a żywot ten jest w Synu jego. [12] »Kto ma Syna, ma żywot, a kto nie ma Syna, nie ma żywota. [13] »To wam piszę, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. [14] »A ufność, jaką mamy ku niemu, na tym polega, że o cokolwiek prosić będziemy zgodnie z wolą jego, wysłucha nas. [15] »A wiemy, że wysłuchuje nas, o cokolwiek byśmy prosili, wiemy, że otrzymujemy to, o cośmy go prosili. [16] »Kto wie, że brat jego dopuszcza się grzechu nie wiodącego do śmierci, niechaj prosi, a będzie mu dany żywot, jeśli nie grzeszy śmiertelnie. Istnieje grzech wiodący do śmierci i nie o takim mówię, aby kto zań prosił. [17] »Każda nieprawość jest grzechem, ale istnieje grzech wiodący do śmierci. [18] »Wiemy, że każdy, który się narodził z Boga, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go i szatan nie śmie go dotknąć. [19] »Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały tkwi w złem. [20] »I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali prawdziwego Boga i złączyli się z prawdziwym Synem jego. [21] »On jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym. Synaczkowie! Unikajcie bożków. Amen. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl