Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Najmilsi! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. [2] »A ducha Bożego rozpoznać można po tym: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, z Boga jest [3] »i każdy duch, który tego nie wyznaje, nie jest z Boga, ale jest Antychrystem, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. [4] »Wy z Boga jesteście, synaczkowie, i zwyciężyliście go, bo większy jest ten, który jest w was niż ten, co na świecie. [5] »Oni są ze świata i dlatego o świecie mówią, i świat ich słucha. [6] »My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to rozpoznajemy ducha prawdy i ducha błędu. [7] »Najmilsi! Miłujmy jedni drugich, bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. [9] »W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. [10] »Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale on pierwszy umiłował nas i zesłał Syna swojego jako przebłaganie za grzechy nasze. [11] »Najmilsi! Jeśli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować. [12] »Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość jego doskonała jest w nas. [13] »Przez to rozpoznajemy, że w nim przebywamy oraz że on (przebywa) w nas, że z Ducha swojego udzielił nam. [14] »A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna swego, Zbawiciela świata. [15] »Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu. [16] »Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim. [17] »Na tym polega doskonała miłość Boża w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że jakim on jest, takimi i my na tym świecie jesteśmy. [18] »W miłości nie masz bojaźni, ale miłość doskonała wypłasza bojaźń, bo bojaźń powoduje utrapienie. A kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. [19] »My przeto miłujmy Boga, bo Bóg pierwej nas umiłował. [20] »Jeśliby kto powiedział, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje brata swego, którego widzi, Boga, którego nie widzi, jakże miłować może? [21] »A takie przykazanie otrzymaliśmy od Boga, aby jeśli kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl