Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 5
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem w prawej ręce siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmiu pieczęciami. [2] »I ujrzałem potężnego Anioła, wołającego głosem donośnym: Któż jest godzien otworzyć księgę i rozerwać jej pieczęcie? [3] »A nikt ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet spojrzeć na nią. [4] »I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć księgę ani też spojrzeć na nią. [5] »A jeden ze starszych rzekł do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida, aby otworzyć księgę i rozerwać jej siedem pieczęci. [6] »I ujrzałem oto w pośrodku tronu i czworga żywych istot stojącego i jakby zabitego Baranka pośród starszych, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Bożych wysłanych na ziemię. [7] »I podszedł, i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie. [8] »A gdy otworzył księgę, cztery żywe istoty i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, mając każdy cytry i czasze złote napełnione wonnościami, którymi są modlitwy świętych. [9] »I śpiewali pieśń nową mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, boś został zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją, (ludzi) ze wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu. [10] »I uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować nad ziemią. [11] »A ujrzałem i posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. [12] »I mówili głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. [13] »I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. [14] »A cztery żywe istoty mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców padło na oblicze i złożyło pokłon żyjącemu na wieki wieków. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl