Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 11
«  Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(10:1) W Bodze imam nadzieję. Kako mołwicie mojej duszy: Przeniesi sie na gorę jako wrobl? [2] »(10:2) Bo owa grzesznicy naciągnęli są łęczyszcze swoje, nagotowali są strzały swoje w tule, iżbychą strzelali we ćmach imające prawa sierca. [3] »(10:3) Bo cso jeś skonał, skazili są; ale prawy cso uczynił? [4] »(10:4) Gospodzin w kościele świętem swojem, Gospodzin, na niebiesiech stolec jego. (10:5) Oczy jego na ubogiego wzglądają, powieki jego pytają synow ludzskich. [5] »(10:6) Gospodzin pyta prawego i niemiłościwego, jenże wiem miłuje lichotę, nienawidzi swojej dusze. [6] »(10:7) Płynie na grzeszne sidła; ogień, siara i duch wełn część męki jich. [7] »(10:8) Bo prawy Gospodzin i prawdy miłował jest; prawotę widziało lice jego. 
«  Księga Psalmów 10 Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl