Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 129
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(128:1) Często wybijali mię ode młodości moje, rcy ninie Israhel. [2] »(128:2) Często wybojowali mię ode młodości mojej, ale nie mogli mnie ostaci. [3] »(128:3) Na chrzebcie mojem kowali są grzeszni, przedłużali są lichotę swoję. [4] »(128:4a) Pan pra❬w❭dziwy setnie wirzchy {albo żyły} grzesznych; [5] »(128:4b) osromoceni bądźcie i obroceni opak wszycy, jiż nienaźrzą Syjon. [6] »(128:5) Bądźcie jako siano strzeszne, jeż drzewiej niż je wytargają, zwiędnie, [7] »(128:6) z jegoż nie napełnił ręki swojej, jenże będzie żąć, i łona swego, jenże snopy zbirać będzie. [8] »(128:7) A nie rzekli są, jiż to mijachą: Błogosławienie panowo na was, błogosławilismy wam w imię panowo. 
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl