Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 15
«  Księga Psalmów 14 Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(14:1) Gospodnie, kto będzie przebywać w przebytce twojem albo kto będzie stać na gorze świętej twojej? [2] »(14:2) Jenże wchodzi przez winy i czyni prawdę, [3] »(14:3) jenże mołwi prawdę w siercu swojem, jenże nie uczynił lści w języce swojem (14:4) ani uczynił bliźniemu swemu złego, ani przekorzyzny wziął jest przeciw bliźnim swojim. [4] »(14:5) Ku niczemu przewiedzion jest w obeźrzeniu jego zły, ale bojące sie Boga chwali. (14:6a) Jenże przysięga bliźniemu, a nie zdradza, [5] »(14:6b) jenże dobra swego nie dał jest na lichwę i darow na przezwinnych nie brał jest. (14:7) Jenże czyni to, nie będzie poruszon na wieki. 
«  Księga Psalmów 14 Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl