Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(33:1) Chwalić będę Gospodna w każdy czas, weżdy chwała jego w uściech mojich. [2] »(33:2) W Gospodnie będzie chwalona dusza moja; słyszcie śmierni i wiesielcie sie. [3] »(33:3) Wieliczajcie Gospodna se mną i powyszajmy imię jego w niem samem. [4] »(33:4) Szukał jeśm Gospodna i wysłusz❬ał❭ mie jest, i ze wszech zamętkow mojich wytargł mnie jest. [5] »(33:5) Przychodzicie k niemu i oświećcie sie, a oblicza wasza nie będą zasromana. [6] »(33:6) Ten ubogi wołał jest, a Gospodzin wysłuszał ji i ze wszech smętkow jego zbawił ji. [7] »(33:7) Wpuszcza anjoł boży w okolu bojących sie jego i otejmie je. [8] »(33:8) Ukuście i widzcie, iż słodki jest Gospodzin; błogosławiony mąż, jenże pwa weń. [9] »(33:9) Bojcie sie Gospodna, wszytcy święci jego, bo nie ubożstwa bojącym sie jego. [10] »(33:10) Bogaci sie ubożeli i łaczni byli, ale szukający Gospodna nie umniejszeni będą wszego dobrego. [11] »(33:11) Przydzicie, synowie, słuchajcie mnie, bojaźni bożej nauczę was. [12] »(33:12) Ktory jest człowiek, jenże chce żywota, miłuje dni widzieć dobre? [13] »(33:13) Odwroci język twoj ote złego a wargi twoje bychą nie mołwiły lści. [14] »(33:14) Obroci sie od złego a czyń dobre, szukaj pokoja i naśladuj ji. [15] »(33:15) Oczy gospodnowy na prawe a uszy jego ku prośbie jich, [16] »(33:16) ale oblicze gospodnowo na czyniące zła, aby zatracił z ziemie pamięć jich. [17] »(33:17) Wołali są prawi a Gospodzin wysłuszał je i ze wszech smętkow jich zbawił je. [18] »(33:18) Podle jest Gospodzin tym, cso są zamąconego sierca, a śmierne ducha zbawi. [19] »(33:19) Wiele smętkow prawych a ze wszech tych zbawił je Gospodzin. [20] »(33:20) Strzeże Gospodzin wszech kości jich, jedna z nich nie będzie starta. [21] »(33:21) Śmierć grzesznych nagorsza; a jiż są nienaźrzeli prawego, zgrzeszą. [22] »(33:22) Zbawi Gospodzin dusze świętych swojich i nie ostaną wszystcy, jiż pwają weń. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl