Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 45
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(44:1) Wyrzygnęło jest sierce moje słowo dobre, powiadam ja działa moja krolowi. (44:2) Język moj treść pisarzowa rychło piszącego. [2] »(44:3) Urępny wyobrażenim nad syny ludzskie, rozlana jest miłość w wargach twojich, przeto błogosławił cie Bog na wieki. [3] »(44:4) Opaszy sie mieczem twojim na lędźwie twoje, Najmocniejszy[4] »(44:5) Z krasą twoją i cudnością twoją rozumiej, szczęstnie pojdzi i kroluj (44:6) prze prawdę i śmiarę, i prawotę, i odwiedzie cie dziwnie prawica twoja. [5] »(44:7) Strzały twoje ostre, lud pod cię padnie w sierca nieprzyjacielow krolowych. [6] »(44:8) Stolec twoj, Boże, na wieki wiekom, pręt naprawienia pręt krolewstwa twego. [7] »(44:9) Miłował jeś prawotę a nienawidział jeś lichoty; przeto pomazał cie Bog, Bog twoj, olejem wiesiela nad towarzysze twe. [8] »(44:10a) Mirra i gutta, i kasyja od odzienia twego i domow eburowych, z jichże kochały ciebie [9] »(44:10b) cory krolow we czci twojej. (44:11) Przystąpiła krolewna na prawicę twoję w odzieniu pozłacanem ogarniona rozliczytością. [10] »(44:12) Słuszaj, coro, i widz, i nachyli ucho twoje, i zapomni luda twego i domu oćca twego! [11] »(44:13) I pożędać będzie krol krasy twojej, bo on jest Gospodzin Bog twoj, i kłaniać sie będą jemu. [12] »(44:14) I cory tyrskie w daroch oblicze twe chwalić będą, wszystcy bogaci luda. [13] »(44:15) Wszytka sława jego cory krolowej od wnątrz, w podołcech złotych ogarniona rozliczys❬to❭ściami. [14] »(44:16) Przywiedziony będą krolowi dziewice po niej, bliźnie jej przyniesiony będą tobie. [15] »(44:17) Przyniesiony będą w radości i wiesielu, przywiedziony będą w kościoł krolow. [16] »(44:18) Za oćce twoje narodzili są sie tobie synowie, ustawisz je książęty nade wszą ziemią. [17] »(44:19) Pomnieć będą imię twoje, Gospodnie, ode wszego pokolenia i w pokolenie. (44:20) Przeto lud spowiadać ci sie będą na wieki i na wieki wiekom. 
«  Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl