Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 54
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(53:1) Boże, w imieniu twojem zbawiona mie uczyń a we czci twojej zbaw mie! [2] »(53:2) Boże, wysłuszaj modlitwę moję, uszyma usłysz słowa ust mojich! [3] »(53:3) Bo cudzy wstali są przeciwo mnie a mocni szukali są dusze mojej, a nie położyli są Boga przed obliczym swojim. [4] »(53:4) Owa wiem Bog pomaga mi a Gospodzin przyjemca jest dusze mojej. [5] »(53:5) Otewroci złe nieprzyjacielom mojim, w prawdzie twojej rozproszy je. [6] »(53:6) Wolnie ofierować będę tobie i spowiadać sie będę imieniowi twemu, bo jest dobre. [7] »(53:7) Bo ze wszego zamętka wytargł jeś mie i na nieprzyjaciele moje wzglądało oko moje. 
«  Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl