Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 59
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(58:1) Wytargń mie z nieprzyjacielow mojich, Boże moj, i ote wstających na mię zbaw mie! [2] »(58:2) Wytargń mie z czyniących lichotę i z mężow krwi wybaw mie! [3] »(58:3) Bo owa ułapili są duszę moję, rzucili są sie na mię mocni. (58:4a) Ani lichota moja, ani grzech moj, Gospodnie; [4] »(58:4b) przez lichoty biegał jeśm i chodził. (58:5a) Wstań naprzeciwo mnie i widz, [5] »(58:5b) a ty, Gospodnie Boże czci, Boże israhelski, (58:6) umyśl ku nawiedzeniu wszytko pogaństwo, nie slutuj ❬sie❭ wszem, jiż czynią lichotę. [6] »(58:7) Obroceni bądźcie ku wieczoru a głod cirzpieć będą jako psi i chodzić będą około miasta. [7] »(58:8) Owa mołwić będą w swych uściech, a miecz w wargach jich. Bo kto słyszał? [8] »(58:9) A ty, Gospodnie, naśmiewać będziesz je, wniwecz obrocisz wszytki pogany. [9] »(58:10a) Moc moję ku tobie strzec będę, bo Bog przyjemca moj jeś, [10] »(58:10b) Bog moj, miłosierdzie jego przejdzie mie. (58:11a) Boże, pokaży mi na nieprzyjaciele moje, [11] »(58:11b) nie zabijaj jich, by niegdy nie zapomniał lud moj. (58:12) Rozprosz je w mocy twojej i słoż je, zaszczycicie❬lu❭ moj, Gospodnie, [12] »(58:13) grzech ust jich, mołwę warg jich, i połapieni bądźcie w pyszności swej. (58:14a) I od żadania i łże zjawieni będą we skończaniu, [13] »(58:14b) w gniewie skończania, i nie będzie jich. (58:15) I wzwiedzą, iż Bog panować będzie Jakobowi i końcom ziemie. [14] »(58:16) Obrocą sie ku wieczorowi i głod cirzpieć będą jako psi, i obchodzić będą miasto. [15] »(58:17) Oni zaprawdę rozyjdą sie ku najedzeniu, acz zaprawdę nie będą nasyceni, i szeptać będą. [16] »(58:18) Ja zaprawdę piać będę moc twoję i powyszę rano miłosierdzie twoje, (58:19) bo uczynił jeś sie przyjemca moj i utok moj w dzień zamącania mego. [17] »(58:20) Pomocniku moj, tobie śpiewać będę, bo Bog przyjemca moj jeś, Bog moj, miłosierdzie moje. 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl