Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) Gospodnie, utoka uczynił jeś sie nam od pokolenia w pokolenie. [2] »(89:2) Drzewiej niż są gory były albo stworzona ziemia i świat, od wieka i aż do wieka ty jeś Bog. [3] »(89:3) Nie otewracaj człowieka we śmiarę, a rzekł jeś: Obroćcie sie, synowie ludzszczy! [4] »(89:4) Bo tysiąc lat przed oczyma twojima jako dzień wczorajszy, jenże pominął, (89:5a) a stroże w nocy, [5] »(89:5b) jichże nizacz nie imają, jich lata będą. (89:6a) Rano jako ziele sidzie, [6] »(89:6b) rano zakwcie i minie, wieczor spadnie, zeschnie i swiędnie. [7] »(89:7) Bo seszli jesmy w gniewie twojem a w rosierdziu twojem zamąceni jesmy. [8] »(89:8) Położył jeś lichoty nasze w obeźrzeniu twojem, świat nasz w oświeceniu oblicza twego. [9] »(89:9) Bo wszystcy dniowie naszy zaginęli są a w gniewie twojem zaginęli jesmy. (89:10a) Lata nasza jako pająk pomyślona będą, [10] »(89:10b) dniowie lat naszych ❬w nich❭ siedmdziesiąt lat, (89:11) acz zaprawdę w mogących, ośmdziesiąt lat, a potem jich robota i boleść, (89:12) bo nadydzie śmiara i pokaźnieni będziem. [11] »(89:13) Kto znaje moc gniewu twego a prze strach twoj gniew twoj rozliczyć? [12] »(89:14) Prawicę twoję tako jawną uczyń a nauczone sierca w mądrości. [13] »(89:15) Obroci sie, Gospodnie, i dokąd to? I modlący bądź nad sługami twojimi. [14] »(89:16) Napełnieni jesmy rano miłosierdzia twego i wiesielili jesmy sie, i kochali jesmy sie we wszech dnioch naszych. [15] »(89:17) Radowali jesmy sie za dni, jimiż jeś nas uśmierzył, laty, jimiż widzieli jesmy złe. [16] »(89:18) Weźrzy na sługi twoje i na działa twoja a spraw syny jich! [17] »(89:19) I bądź światłość Gospodna Boga naszego nad nami a działa rąk naszych spraw nad nami, a działo rąk naszych spraw. 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl