Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 97
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(96:1) Gospodzin krolewał; wiesiel sie ziemia, radujcie sie ostrowow wiele. [2] »(96:2) Obłok i ciemność około jego, sprawiedlność i sąd oprawianie stolca jego. [3] »(96:3) Ogień przed nim przejdzie i napłomieni w okrędze jego nieprzyjaciele jego. [4] »(96:4) Świeciły są błyskawice jego okręgu ziemie, uźrzał❬a❭ i poruszyła sie jest ziemia. [5] »(96:5) Gory jako wosk płynęły są od oblicza gospodnowa, od oblicza gospodnowa wszelka ziemia. [6] »(96:6) Zjawiła są niebiosa prawotę jego i widzieli są wszystcy ludzie sławę jego. [7] »(96:7) Osromoceni bądźcie wszystcy, jiż sie modlą ryciu i jiż sławią sie w obraziech swojich. (96:8a) Chwalicie ji, wszystcy anjeli jego! [8] »(96:8b) Usłyszała i wiesieliła sie jest Syjon, (96:9) i wiesieliły sie cory Jude prze sądy twoje, Gospodnie, [9] »(96:10) bo ty jeś Gospodzin najwyszszy nade wszą ziemią, barzo p❬o❭wyszon jeś nade wszystki bogi. [10] »(96:11) Jiż miłujecie Gospodna, nie❬na❭widzcie złego! Strzeże Gospodzin dusz świętych swojich, z ręki grzesznego zbawił je. [11] »(96:12) Światłość weszczdła jest prawemu i prostym sierca wiesiele. [12] »(96:13) Wiesielcie sie, prawi, w Gospodnie i spowiadajcie sie pamięci świątości jego! (96:14) Sława Oćcu i Synowi ❬i Świętemu Duchu❭
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl