Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(95:1) Pojcie Gospodnu pienie nowe, pojcie Gospodnu, wszelika ziemia! [2] »(95:2) Pojcie Gospodnu i błogosławcie imieniu jego, zjawcie ote dnia w dzień zbawienie jego! [3] »(95:3) Podajcie miedzy pogany sławę jego, we wszech ludzioch dziwy jego, [4] »(95:4) bo wieliki Gospodzin i chwalny barzo, groźny jest nade wszemi bogi. [5] »(95:5) Bo wszystcy bogowie poganow dyjabli, Gospodzin zaprawdę niebiosa uczynił. [6] »(95:6) Spowiedź i krasa w obeźrzeniu jego, świątości i wielmożstwa w świątości jego. [7] »(95:7a) Przynieście Gospodnu, oćczyzny poganow, przynieście Bogu sławę i cześć, [8] »(95:7b) przynieście Gospodnu sławę imieniu jego! (95:8a) Otworzcie wrota a wnidzicie w trzemy jego, [9] »(95:8b) chwalicie Gospodna w trzemie świętem jego! (95:9a) Poruszy sie od oblicza jego wszelika ziemia; [10] »(95:9b) mowcie w poganiech, iże Gospodzin krolewał, (95:10) bo zaprawdę oprawił świat ziemie, jenże nie poruszon będzie, sędzić będzie ludzi w rowności. [11] »(95:11a) Wiesielcie sie niebiosa i raduj sie ziemia, porusz sie morze i pełnoś[noś]ć jego, [12] »(95:11b) radować sie będą pola i wszystko, jeż w nich jest. (95:12a) Tegdy wiesielić sie będą wszystka drwa lasow [13] »(95:12b) od oblicza gospodnowa, bo przyszedł jest, bo przyszedł jest sędzić ziemię. (95:13) Sędzić będzie okrąg ziemie w prawocie a ludzi w prawdzie swojej. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl